Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från VVG

Det här tog VVG ställning om vid mötet 31 januari. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda VVG 31 januari.

  • Slutrapport om primärvårdsuppdraget
  • Lägesrapport om revidering av Färdplan nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet
  • Dialog kring processen av utskrivningsklara i samband med covid-19

2022-01-31 Sammanställning från VVG, PPT

Slutrapport om primärvårdsuppdraget

Föredragande: Föredragande: Malin Swärd, VästKom, Angela Olausson, VästKom, Ann-Katrin Schutz, VGR och Helena Styrén, VGR.

Ställningstagande: VVG noterar informationen

Lägesrapport om revidering av Färdplan nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR, Malin Swärd, Västkom.

  • Information
  • Ett nuläge av revideringen presenteras: tillägg och omformuleringar för dialog.
  • Åter på SRO 24 februari

Ställningstagande: VVG noterar informationen

Dialog kring processen av utskrivningsklara i samband med covid-19

Föredragande: Jan Kilhamn, VGR, Anne-Marie Svensson, VGR.

Dialog kring rutiner och samarbeten, vikten av gemensam problemlösning vid periodvis utmaningar med utskrivning av patienter. Samla in lärdomar

  • Riktlinjer och rutiner är viktiga följa i pressade lägen
  • SIP lyfts som viktig
  • Relationer är avgörande

Ställningstagande: VVG noterar informationen


Senast uppdaterad: 2022-02-01 09:54