Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fem utvecklingsområden identifierade i primärvårdsuppdraget

I slutrapporten för primärvårdsuppdraget identifierades fem viktiga samverkansområden med förslag på fortsatt gemensam utveckling. SRO ställde sig bakom utvecklingsområden på mötet 19 januari 2022.

Rapporten som går under rubriken "Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård", är slutprodukten i ett uppdrag från det politiska samrådsorganet, SRO. Där var uppgiften att beskriva parternas primärvårdsuppdrag och identifiera gemensamma behov av utveckling i och med en ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso- och sjukvårdslagen.

En viktig slutsats i rapporten är att Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän, region likväl som kommun. Patientens behov och den personcentrerade vården står i fokus vilket kan innebära att flera aktörer samtidigt kan ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet hos den enskilde.

Fem viktiga samverkansområden för fortsatt gemensam utveckling

De områden som identifierats som viktiga samverkansområden med förslag på fortsatt gemensam utveckling är:

  1. Personcentrerad hälso- och sjukvård i hemmet
  2. Vårdövergångar
  3. Styrning och ledning
  4. Kompetensutveckling
  5. Tillgänglighet

Rapporten är starten på ett långsiktigt arbete där utvecklingsområdena fortsätter genom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. De områden som inte redan omfattas av Färdplanen kommer lyftas in och redovisas i gemensamma handlingsplaner. 

Nuläge och beskrivning av primärvård i kommun och Västra Götalandsreigonen

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från både kommunsidan och Västra Götalandsregionen. Underlag har samlats in partsvis och består av ett identifierat nuläge för kommunernas primärvård samt beskrivning av VGR:s primärvård. Arbetsgruppen har gemensamt ringat in behovet av fortsatt gemensam utveckling.

 


Senast uppdaterad: 2022-01-21 13:23