Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Reviderad ”Riktlinje för samordnad individuell plan” i Västra Götaland är klar

Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

Det personcentrerade arbetssättet tydliggörs i riktlinjen och genomsyrar arbetet med samordnad individuell plan (SIP). Vilket innebär en fokusförflyttning från ett organisationsperspektiv till personperspektiv. Från att vara reaktiva till att vara proaktiva och hälsofrämjande, från att se den enskilde som passiv mottagare till att vara aktivt delaktig samt från att arbeta med isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållna insatser utifrån personens fokus där vi ser till hela personens livssituation.

Den enskildes svar på frågan ”Vad är viktigt för dig?” ska vara vårt gemensamma mål i den enskildes SIP. Tillsammans med den enskilde och dess närstående ska vi jobba för att nå detta mål.

SIP-riktlinjen för 2020-2023

 

Riktlinjens mål: 

  • stödja och utveckla arbetet med SIP i Västra Götaland, för att tillse att alla personer med behov av en SIP erbjuds att sådan upprättas.

Riktlinjen syftar till: 

  • att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen och berörda aktörer, så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tillgodoses
  • att genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för de enskilda som har behov av en SIP
  • ett effektivt samt hållbart användande av våra gemensamma välfärdsresurser
  • patientens egna resurser behöver tillvaratas för att stärka den enskildes egen kraft. 

 De huvudsakliga förändringarna

  • SIP-möte ska erbjudas och SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård, om det finns insatser från de båda huvudmännen och den enskilde samtycker. Finns redan en upprättad SIP ska den följas upp.
  • Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och sjukvård är jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP och arbeta enligt SIP-processen
  • Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort
  • Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i verksamheten
  • SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system

Arbetsgrupp SIP med representanter från delregional vårdsamverkan, kommer nu fortsätta arbetet tillsammans med Stärkt brukarmedverkan, för att ”Stärka arbetet med SIP i Västra Götaland”.

Nästa milestone blir informationstillfällen ”SIP som verktyg i samverkan - för människors hälsa och samhällets hållbarhet i Västra Götaland” för chefer och ledare. Informationen kommer att ske delregionalt, med inbjudan från delregional vårdsamverkan.

Under vinter/våren/sommaren 2021 kommer utbildningstillfällen i SIP genomföras, även dessa sker delregionalt.

Tidslinje för SIP-planeringen 2020-2021

För mer information kontakta:

Jessica Ek, Länsövergripande SIP-samordnare

Eller din Delregionala SIP-samordnare.

Länk: Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, 2020-2023

Länk: SIP-process

* Politiskt samrådsorgan, SRO informerades den 6 november om ovanstående ställningstagande.

Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg och Styrgrupp för Psykisk hälsa informeras den 9 december respektive den 16 december om ovanstående ställningstagande.


Senast uppdaterad: 2020-11-06 15:06