Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Egentest för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19 som nu är på väg till kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och omsorg och socialtjänst testa sig själva.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med milda förkylningssymtom ska veta om de kan gå till jobbet. Det skulle innebära att fler ska kunna arbeta istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har förkylningssymtom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet inom 24 timmar. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provtagning via självtest

Provet, som tas i näsa och svalg, gör den anställde själv.

När provet har analyserats kommer ett svar via sms varefter man kontaktar sin chef. Vid ett negativt svar diskuterar man eventuell återgång i arbete. Är svaret positivt så får man information om smittspridning och ska hålla sig hemma tills man blir frisk enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Kristine Rygge medicinsk rådgivare inom Västra Götalandsregionen. Egentestet har tagits fram av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Västra Götalandsregionen (VGR). SU kommer att kunna tillverka 1000 egentester om dagen vilket kommer att räcka till alla kommuner i Västra Götaland.

Finansiering och kompetens

VGR har också gått in och stöttat både med pengar och kompetens i ett nytt nationellt laboratorium i Stockholm, där testerna ska analyseras. Laboratoriet som byggdes upp på 2,5 vecka, med utrustning som flögs in från Kina, har utvecklats av Per Sikora (VGR) och en kollega från Karolinska sjukhuset i Stockholm.

– Vi kommer att kunna analysera 35 000 prover i veckan på ett nationellt plan och VGR kommer att ha tillgång till en del av dessa. Det känns helt fantastiskt att få vara med om att ro iland den här lösningen, säger Per Sikora, som även samordnar arbetet på det nationella laboratoriet.

Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som ansvarar för provtagningsmaterial, information och process av test. Respektive kommun ansvarar för lokal information och logistik i kommunen.

Organisation för provtagning

En ”Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst” finns framtagen som stöd i genomförandet. Respektive kommun utser en ansvarig som hämtar material för egentest och lämnar tagna prover på överenskommen Vårdcentral inom kommunen. Lokal rutin tas fram av respektive kommun/stadsdel. Vecka 17 startade provtagning med egentest i mindre omfattning för att därefter succesivt omfatta alla kommuner i länet. Under vecka 19 och 20 beräknar vi att samtliga kommuner kan komma igång om allt löper på enligt framtagen plan. Planering för genomförandet sker i särskilt utsedd arbetsgrupp. Delregional representant har kontakt med utsedd kommunrepresentant för lokal planering.

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst

Jeanette Andersson

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-04-30 13:27