Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2018-10-26 - Trepartskonferens 2018

Fredagen den 26 oktober genomfördes Trepartskonferensen 2018. Arrangör var Samverkansgrupp Vuxna Psykiatri och Missbruk, Vårdsamverkan i Skaraborg.

De 140 personer från socialtjänst, primärvård, specialistvård och brukarstödsföreningar som deltog fick information och deltog också aktivt genom dialoger och inspel. Under konferensen var deltagarna placerade i mindre grupper vilket gav möjlighet till den dialog och det kontaktskapande som är ett av målen med konferensen. 

Dokument för vägledning och stöd

Ordförande i vårdsamverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk, inledde med att berätta om Vårdsamverkan i länet och i Skaraborg. Därefter informerade företrädare från Vårdsamverkan och SkaS/VGR om den förändring vi är mitt uppe i avseende samverkan vid in- och utskrivning och hur psykiatrin arbetar med den. Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och processtödet i Samverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk presenterade Vägledning och stöd vid psykisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxna, som nyligen reviderats och som finns att läsa/ladda ner här på samverkansgruppens webbsida. Deltagarna fick också möjlighet att gruppvis vid borden diskutera utifrån tre ”fall”.

IAPS - Integrerat arbetssätt psykisk hälsa Skaraborg

Under eftermiddagen gavs information om det pågående utvecklings- och stödprojekt som förkortas IAPS – Integrerat Arbetssätt Psykisk hälsa Skaraborg. Arbetet som pågår under 2019 syftar till att ta fram stöd och kunskap för - och tillsammans med - medarbetare som vill och ska samarbeta mellan olika organisationer och huvudmän för att på bästa sätt utforma insatser och stöd tillsammans med den enskilda. Mer information finns under Projekt >> IAPS på vårdsamverkanswebben.

Tänk om vi hade pratat med varandra

Studien ”Tänk om vi hade pratat med varandra” (finns att läsa här på samverkansgruppens webbsidan) är en av drivkrafterna bakom projektet. Förhoppningsvis kommer resultatet att göras tillgängligt för nya och gamla medarbetare som en del i den introduktion som ges till nyanställda och som en möjlighet till kompetensutveckling för redan anställda.

Deltagarna vid konferensen uppmanades att efter informationen skicka inspel till projektledningsgruppen via Mentimeter. Mentimeter användes också för utvärdering av dagen. 

/Kerstin Söderlund
Utvecklingsledare
Psykiatri/Missbruk/Funktionsnedsättningar
Vårdsamverkan Vuxna psykiatri och missbruk


Senast uppdaterad: 2023-03-16 11:00