Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2024-04-02: Konferens om anpassade måltider

En halvdagskonferens för personal, chefer och politiker i Skaraborg som jobbar med eller tar beslut som rör unga med behov av anpassningar i måltiderna inom förskola och skola.

Tisdagen den 2 april samlades cirka 100 deltagare på Valhall i Skövde för att delta i konferensen om anpassade måltider. Trots en snöstorm visade deltagarna sitt engagemang för att förbättra måltidsupplevelsen på skolor och förskolor i Skaraborg.

En Skaraborgsmodell

Skaraborgs 15 kommuner och SkaS har i en kraftsamling tagit fram en rutin för hur vården, skolor och förskolor i Skaraborg ska hantera unga med selektivt ätande och behov av anpassade måltider. Hur vi genom god samverkan, bra rutiner och uppföljning hjälper den målgruppen till högre måluppfyllelse och bättre välmående.

Konferensen var en del i arbetet att sprida och implementera den rutin som tagits fram men också för att öka deltagarnas kunskap inom området och inspirera till förändringar och förbättringar som behöver göras runtom i Skaraborg.

Programpunkter

13.00 Konferensens konferencier Gustav Grunselius hälsar alla välkomna

Måltidsupplevelsen ur ungas perspektiv – Unga kommunutvecklare beskriver egna och andras erfarenheter om betydelsen av skolmåltider.

Vad är förskolans och skolans grunduppdrag kring måltiderna och hur kan de anpassas för unga med NPF? – Specialpedagogiska myndigheten och Livsmedelsverket ger oss sin syn på hur vi genom måltiderna kan ge unga förutsättningar att klara sin dag.

Fika

Elevers delaktighet i måltidsmiljön – Marina Timm och Malin Gustafsson, folkhälsostrateger, har genomfört ett mobilt dialoglabb på Vasaskolan i Skövde för att samla elevernas tankar och idéer. Här presenteras resultatet av hur måltidsmiljön kan utvecklas ur ett barnrättsperspektiv.

Lansering av gemensam modell för medicinska och anpassade måltider i Skaraborg – Projektgruppen förklarar hur vi genom modellen skapar den bästa måltidsupplevelsen för alla barn och unga utifrån funktionsförmåga

16.00 Avslutning

Dokument och bildspel

Bildspel Konferens om anpassade måltider Skaraborg (2024-04-02).pdf

Foton från konferensen

Konferens, scen och publik
Man presenterar konferens
Personal i köket vid konferensen

Gustav Grunselius

Avdelningschef Barn- och elevhälsan, Skövde kommun
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-04-09 15:40