Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2018-10-19 - Konferens om mobil närvård

Fredagen den 19 oktober 2018 genomfördes en konferens om mobil närvård, arrangerad av närvårdskoordinatorerna för Samverkan geriatrik, demens, palliativ vård och stroke. Konferensen hölls vid Gothia Science Park i Skövde och deltog gjorde medarbetare, patientföreträdare, chefer, tjänstepersoner och politiker intresserade av mobil närvård.

Modellen Mobil närvård som är utvecklad i Skaraborg bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. 

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård. Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen / Mobil närvård i hela regionen, togs av Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014. Den 22 maj 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att breddinförandet får fortsatta medel 2017-2018. Under projekttiden har fortlöpande gjorts mätningar och olika utvärderingar.

Projektet avslutas vid årsskiftet och för att säkra och vidareutveckla modellen bjöds det in till konferens för att informera om resultat och erfarenheter. Bland annat deltog Catharina Gillsjö, forskare vid Högskolan Skövde, som beskrev vård i hemmet utifrån ett Patient/närstående och medarbetarperspektiv. Karin Fröjd, Projektledare Mobil närvård Västra Götaland, informerade om nuläget i breddinförandet av Mobil närvård i Västra Götaland. Dag Norén som är följeutvärderare Mobil närvård Västra Götaland gjorde en summering av de tre delrapporter som gjorts under projekttiden.

Material från konferensen: 

Mobil närvård Skaraborg - nuläge hösten 2018

Nära vård - Omställningen av hälso- och sjukvården

Mobil närvård VGR, delrapport 3, följeutvärderingen 

Gemensamt sammanträde Områdesledningsgrupp, OLG, 18-10-19

Mobil närvård Västra Götaland - OLG Skaraborg, 18-10-19

Åhörarkopior mobil närvård i hemmet  

Inbjudan till konferensen

 


Senast uppdaterad: 2023-03-16 11:05