Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SRO har ställt sig bakom Färdplan Nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtal med överenskommelser

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna rekommenderas att besluta om  Färdplan Nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Vid mötet 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Förutsatt att respektive huvudman att beslutar i enlighet med rekommendationen börjar dokumenten avtalet med överenskommelser och Färdplan gälla 2023-01-01.

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, PDF 

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Beslut hos 50 huvudmän

Ett beslutsunderlag för Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser håller på att tas fram och kommer skickas ut till varje huvudman (Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna).

Stöd i implementering

Redan nu pågår planering inför implementering. Tanken är att ta fram ett implementerings- och kommunikationsmaterial som ska vara stöd i processen. Materialet kommer finnas på www.vardsamverkan.se

Läs mer

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet (vardsamverkan.se)

Färdplan Nära vård (vardsamverkan.se)

Tidslinje för arbetet

Tidslinje mars 2022.png

Tidslinje för arbetet med Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Februari 2022: Information i VVG
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till okt 2022: Beslut hos respektive huvudman
  • 1 Januari 2023: Ny avtalsperiod

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-01 11:14