Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från VVG  9 februari

Det här tog VVG ställning om vid mötet 9 februari . Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda

 • Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa
 • Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
 • Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
 • Uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård
 • Uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar

Kort sammanställning i PowerPoint

2022-02-09 Sammanställning från VVG, PowerPoint

Läs mer om Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG och hitta sammanställningar och mötesanteckningar

Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa

Föredragande: Catharina Sundström, Västkom.

 • brukarmedverkan
 • suicidprevention
 • sammanhållen vård och samsjuklighet.

Ställningstagande:

 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för brukarmedverkan 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för suicidprevention 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för sammanhållen vård och samsjuklighet 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget att de länsgemensamma medlen rekvireras av VästKom 2022.  

Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anne-Marie Svensson, VGR

 • Presentation av förändringar i Färdplanen efter inkomna synpunkter.

Ställningstagande: VVG noterar informationen om reviderat förslag av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Angela Olausson, Västkom, Helena Styrén, VGR, Ann-Katrin Schutz, VGR.

 • Presentation av förändringar av mest vikt i HoS-avtalet efter inkomna synpunkter.

Ställningstagande: VVG noterar informationen om reviderat förslag av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR, Malin Swärd, Västkom

 • Ta fram goda exempel på gemensam uppföljning med stöd av omvärldsbevakning främst på nationell nivå.
 • Föreslå modell för uppföljning med indikatorer, process för inhämtande, analys och redovisning, inklusive frekvens
 • Föreslå modell för uppföljning som säkerställer omhändertagande av patientens åsikter
 • Ta fram ett utkast till första uppföljning utifrån tillgängliga indikatorer

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård.

Medskick till arbetsgruppen: Målsättningen är att kunna följa utvecklingen på både systemnivå och delregional /lokal  nivå

Uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anne-Marie Svensson, VGR

 • Granska delregionala lösningar för öppenvårdsprocessen
  • Beskriva olika exempel på öppenvårdsprocesser ur ett patientperspektiv
 • Ta fram förslag på ny gemensam riktlinje för öppenvårdsprocessen
  • Beskriva när, hur och vad som ska kommuniceras mellan verksamheter, vårdnivåer och huvudmän
  • Beskriva rollen fast vårdkontakt i öppenvårdsprocessen
  • Beskriva betydelsen av SIP i öppenvårdsprocessen
 • Ta fram material för att stödja implementeringen
  • Beskriva processen utifrån fallbeskrivningar/flödesbilder

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar.


Senast uppdaterad: 2022-02-24 10:02