Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO

Det här tog SRO ställning om vid mötet 19 januari. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda SRO 19 januari

 • Lägesrapport om covid-19
 • Slutrapport primärvårdsuppdraget
 • Lägesrapport om remisshantering, länsgemensam färdplan Nära vård och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet
 • Länsgemensamma styrdokument

2022-01-19 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Lägesrapport om covid-19

Föredragande: Föredragande: Jan Kilhamn, VGR

 • Rapportering om läget för smitta, inneliggande vård, provagning och vaccination.
 • Positiva fall har ökat de senaste veckorna.
 • Ansträngt läge i bemanningen.
 • Mycket stor efterfrågan på testning från allmänheten sedan julhelgen
 • Belastningen på IVA har ökat men är beskedlig.
 • Gott samarbete och dialog med lösningsorienterat samarbete mellan kommun och region
 • Nyttan med vaccination tydlig fortfarande: två tredjedelar ovaccinerade på IVA.
 • Studie visar: Vaccin mot covid vad gäller personer över 60 år bara i Sverige har inneburit att 4770 dödsfall i denna åldersgrupp har kunnat undvikas genom vaccination mot covid-19 under tiden december 2020 -november 2021

Eurosurveillance | Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination in the WHO European Region, December 2020 to November 2021

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Slutrapport primärvårdsuppdraget

Föredragande: Malin Swärd VästKom

 • Rapporten färdigställd.
 • Fem viktiga samverkansområden med förslag på fortsatt gemensam utveckling är identifierade.

Ställningstagande: SRO noterar informationen och ställer sig bakom föreslagna utvecklingsområden

Lägesrapport om remisshantering, länsgemensam färdplan Nära vård och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR

 • Bearbetningen av synpunkterna pågår, en lägesbild presenteras.
 • En kommun avstyrkt Färdplan.
 • Tre kommuner avstyrkt Häls- och sjukvårdsavtalet.
 • Förs dialog med de kommun/er som avstyrkt.
 • Håller tidplanen

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Länsgemensamma styrdokument

Föredragande: Charlotta Wilhelmsson, VästKom

 • Vilka gemensmanna styrdokument ska vi ha inom hälsa-, vård och omsrog
 • Beskriver typer av styrande dokument
 • Beskriver berednings- och beslutsprocess
 • Dokumentmallar tas fram för

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslag till gemensam hantering av styrande dokument.

Mötesdatum för SRO år 2022

Mötesform: Teams (tills vidare)
Tid: klockan 13.00-15.00 (så länge mötet hålls digitalt)

 • 24 februari
 • 28 april
 • 30 juni
 • 19 oktober
 • 24 november

Senast uppdaterad: 2022-02-01 08:34