Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO 24 februari

Det här tog SRO ställning om vid mötet 24 februari 2022. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda

 • Lägesrapport om covid-19
 • Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa
 • Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
 • Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
 • Information om länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård

2022-02-24 Sammanställning från SRO

Läs mer om Politiskt samrådsorgan, SRO

Lägesrapport om covid-19

Föredragande: Föredragande: Kaarina Sundelin, VGR

 • Fortfarande hög smittspridning
 • Antalet invidivder in på sjukhus minskar
 • Nya senarier från fhm: långsamt avtagande, mars inte så mycket nya inläggningar pga covid
 • Dos 4 påbörjas. Boende på säbo, 80<
  Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa

Föredragande: Catharina Sundström, Västkom.

 • brukarmedverkan
 • suicidprevention
 • sammanhållen vård och samsjuklighet.

Ställningstagande:

 • SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för brukarmedverkan 2022.
 • SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för suicidprevention 2022.
 • SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för sammanhållen vård och samsjuklighet 2022.
 • SRO ställer sig bakom förslaget att de länsgemensamma medlen rekvireras av VästKom 2022. 

Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anne-Marie Svensson, VGR

 • Presentation av förändringar i Färdplanen efter inkomna synpunkter, se kommande bilder.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom det reviderade förslaget av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Angela Olausson, Västkom, Helena Styrén, VGR, Ann-Katrin Schutz, VGR.

 • Presentation av förändringar av mest vikt i HoS-avtalet efter inkomna synpunkter, se kommande bilder.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom det reviderade förslaget av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Information om länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR, Malin Swärd, Västkom.

 • Vår intention är inte att finna nya mått utan att använda befintliga.
 • En arbetsgrupp som är partssammansatt
 • Beskriva hur vi ska gå tillväga.
 • Ta fram indikatorer.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Mötesdatum för SRO år 2022

Mötesform: Teams (tills vidare)
Tid: klockan 13.00-15.00 (så länge mötet hålls digitalt)

 • 28 april
 • 30 juni
 • 19 oktober
 • 24 november

Sammanställningar från SRO

Titel

Senast uppdaterad: 2022-03-01 11:38