Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rapporter från Styrgrupp Psykisk hälsa

Styrgrupp Psykisk hälsa har beställt flera rapporter som nu är färdigställda. Läs dem i sin helhet här.

Pandemin och psykisk hälsa

Pandemin och psykisk hälsa, PDF

Fördjupad analys av covid-19-pandemins möjliga konsekvenser för invånarnas psykiska hälsa i Västra Götaland. Ett underlag för Västra Götalands kommuner och region

Brukarrevision: Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga vuxna

”Att inget bestäms över mitt huvud”, PDF

Brukarstyrd brukarrevision: undersökning av Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga vuxna och övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i Västra Götaland.

Inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland

Inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland, PDF

Syftet med inventeringen var att beskriva vård- och stödinsatser som ges till personer med samsjuklighet i Västra Götaland, att beskriva på vilken grund dessa insatser ges samt om det finns skillnader i insatser inom länet. 

Fördjupad analys - Arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 2018-2021

Fördjupad analys - Arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 2018-2021, PDF

Rapporten syftar till att identifiera lärdomar från det länsgemensamma arbete med Handlingsplan psykisk hälsa. I rapporten redovisas och samlas observationer kring fördelning av medel, organisation, ledning och styrning samt genomförda aktiviteter och potentiella resultat. Nedan sammanfattas några av de centrala observationerna inom respektive område.


Senast uppdaterad: 2022-03-02 17:04