Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rekommendation om förlängd Handlingsplan psykisk hälsa och en fördjupad analys av arbetet hittills

Politiskt samrådsorgan (SRO) rekommenderar en förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland för att takta nationella satsningar. En fördjupad analys av 2018–2021 års arbete visar dessutom att planen är fortsatt aktuell.

Framtagande av långvarig nationell strategi pågår

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras resultera i en ny nationell handlingsplan som ska gälla i en längre tidsperiod, mellan 5–10 år, och beräknas kunna träda i kraft 2025.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit ställning för att den befintliga Handlingsplan psykisk hälsa ska förlängas till och med 2024. SRO överlämnar nu handlingsplanen till parterna för beslut. Under förlängningen ska dialog föras med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den kommande nationella strategin.

Fördjupad analys av handlingsplanen visar vart fokus ska ligga framåt

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2021. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är aktuella och att utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt.

Utifrån analysen kommer det nu att läggas mer fokus på de områden där minst aktiviteter har skett. Det gäller bland annat målet att ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna eller regionen. Ett annat område handlar om att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd.

- Målen och indikatorerna kommer inte ändras under den tiden, men utifrån rekommendationerna i den fördjupade analysen kan vi arbeta för att på ett tydligare vis koppla de insatser och aktiviteter som genomförs till de övergripande målen och redovisa det i uppföljningen, säger Anna Simonsson processledare Handlingsplan psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen.

Stärkt förankring och fler goda exempel

En annan rekommendation i den fördjupade analysen var att arbeta för att stärka kommunikationen och förankringen mellan styrgrupp psykisk hälsa, vårdsamverkansområdena och de som arbetar med målen i de lokala verksamheterna.

Det rekommenderades också att utveckla former för att dela goda exempel mellan olika verksamheter och vårdsamverkansområden i ökad grad.

- Att förlänga handlingsplanen till och med 2024 ger oss möjlighet att arbeta vidare med dessa utvecklingsfrågor mer långsiktigt, säger Anna Simonsson.

Läs mer 

Handlingsplan psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2022-05-02 13:44