Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Familjer i sorg får tidigt stöd genom samverkanssatsning i Sjuhärad

I Sjuhärad går samverkar Svenska kyrkan med offentlig verksamhet för att tidigt ge stöd och förebygga ohälsa hos familjer som förlorat en förälder eller vårdnadshavare.

- Vi vet från forskningen att tillgång till stöd är en skyddande faktor för barnets fortsatta utveckling. Den här typen av stöd saknades i Sjuhärad, säger Carina Mannefred socionom som arbetar som verksamhetsledare på Kraftens hus. 

Tillsammans med Åsa Uhrbom, diakon i Svenska kyrkan arbetar Carina Mannefred med stödgrupper för familjer i sorg.

- Barn vars föräldrar avlidit är en högriskgrupp för psykisk ohälsa för tidig död, missbruk och bidragsberoende. Så därför är förebyggande insatser för barn och unga så oerhört viktiga.

I Handlingsplan för Suicidprevention i Västra Götaland handlar en av aktiviteterna att ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap. Stödgruppsverksamheten i Sjuhärad visar ett sätt att samverka för att strukturerat och långsiktigt ge stöd som också har förankring i forskningen. 

Se ett samtal mellan Åsa Uhrbom, Carina Mannefred och Malin Frisk, som arbetade som samordnare för suicidprevention i Västra Götaland till september 2022. 

Till filmen!

Olika aktörer slår sig samman

Verksamheten är en samverkan mellan Svenska kyrkan i Borås Kraftens hus i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen och Borås anhörigstöd. Både sjukhuskyrkan och kuratorer på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås såg under många år ett behov av stödgrupper för familjer i sorg. Det ledde fram till att verksamheterna tog kontakt med varandra och utifrån samma utgångspunkt formade arbetsättet.

Stödgruppsverksamheten vänder sig till familjer där en förälder eller vårdnadshavare avlidit oavsett dödsorsak. Verksamhet är öppen för alla i familjen såväl kvarvarande förälder som unga vuxna, tonåringar och skolbarn.

Grupperna leds av gruppledare som kommer från de olika samverkanspartners. Alla gruppledare är professionella och erfarna inom sitt område. De har professioner som sjuksköterska, socionom, diakon, lärare med mera.

De har tecknat ett avtal med Västra Götalandsregionen är så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, och det betyder att de stöttar verksamheten ekonomiskt.

Känner sig inte ensamma

- Genom det här upplägget så får den kvarvarande familjen en chans att träffa andra i liknande åldrar och situationer. Genom att träffa andra i liknande situationer och få dela sina erfarenheter så får också deltagarna bekräftelse i att de inte är ensamma, säger Åsa Uhrbom.

Efter tio gruppträffar genomförs en utvärdering och cirka två månader efteråt genomförs en återträff. Då får deltagarna reflektera kring deras nuvarande situationen, hur deltagandet i stödgrupperna har varit pch prata om tankar och känslor inför framtiden.

Se samtalet på film!

 


Senast uppdaterad: 2022-12-19 11:46