Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anmäl dig till workshops om jämlik tillgång till digitala hjälpmedel

Hjälp oss utveckla modellen för samarbete mellan huvudmännen i Västra Götaland kring digitala hjälpmedel. Vi bjuder in till en serie digitala workshops om ett länsövergripande samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland.

Syftet med samarbetet är att ge invånarna en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel – samtidigt som huvudmännen får samordningsvinster kring logistik och upphandling.

Påverka utformningen av en modell för samverkan

Workshopsserien arrangeras inom ramen för det pågående arbetet med Välfärdsteknik i samverkan som Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland genomför gemensamt. I arbetet har en modell för hur ett sådant samarbete skulle kunna fungera utarbetats, med utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens verksamhet. Den modellen vill vi nu ha hjälp att detaljera och vidareutveckla så att den möter invånarnas och verksamheternas behov på bästa sätt.

Delta vid det tillfälle som intresserar dig

Workshopsserien består av flera tillfällen med olika tema och riktar sig till olika målgrupper. Du kan delta vid ett tillfälle eller flera utifrån vad du arbetar med. Nedan ser du workshoparnas olika teman, med exempel på roller vi ser är närmast berörda eller har ett överlappande ansvar inom området. Personer med andra erfarenheter som är aktuella för ämnet är också välkomna.

Digitala workshops

Alla workshops är digitala och genomförs på Teams. Sprid gärna inbjudan i din organisation eller till personer som du vet skulle vilja delta.

Workshop 1: Praktiskt samarbete kring digitala hjälpmedel – från behovsbedömning till användning 

Rekommenderat för: Brukarorganisationer, Rehabchef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Socialt ansvarig samodnare, Chef vid handläggarenhet inom SoL, Förskrivare, Hjälpmedelscentralen, annat eller motsvarande.

Datum och tid: 6/10 kl 14-16 

Anmälan stängd!

Vill du delta kontakta adam.krantz@vastkom.se   

Workshop 2: Övergripande modell för samarbete kring digitala hjälpmedel 

Rekommenderat för: Brukarorganisationer, Socialchefer, Samordnare inom ehälsa, Verksamhetsutvecklare inom eHälsa, Hjälpmedelscentralen, annat eller motsvarande.

Datum och tid: 7/10 kl 8-10 

Anmälan stängd!

Vill du delta kontakta adam.krantz@vastkom.se   

Workshop 3: Samarbete kring upphandling av digitala hjälpmedel 

Rekommenderat för: Upphandlare, IT-chefer, Digitaliseringsstrateger, Hjälpmedelscentralen, annat eller motsvarande.

Datum och tid: 12/10 kl 11-13

Anmälan stängd!

Vill du delta kontakta adam.krantz@vastkom.se   

Workshop 4: Hur bör support till digtiala hjälpmedel organiseras i praktiken? 

Rekommenderat för: IT-chefer, Digitaliseringsstrateger, Hjälpmedelscentralen, annat eller motsvarande.

Datum och tid: 19/10 kl 14-16 

Anmälan stängd!

Workshop 5: Hur kan logistik kring digitala hjälpmedel hanteras inom HMC:s befintliga strukturer? 

Rekommenderat för: Logistik och support, Hjälpmedelscentralen, annat eller motsvarande.

Datum och tid: 28/10 kl 14-16  

Anmälan workshop 5

Workshop 6: Hur ska socialtjänstens användning av det digitala hjälpmedelsutbudet hanteras/regleras?

Datum och tid: 4/11 kl 14-16  

Anmälan workshop 6

GDPR information:  

Uppgifterna som lämnas in kommer raderas vid utredningens slut. Vid eventuella frågor kring hur uppgifterna kommer behandlas eller om ni vill att era uppgifter raderas är ni välkommen att vända er till Adam Krantz på adam.krantz@vastkom.se. 

Bakgrund och mer information

I projektet Välfärdsteknik i samverkan ska det tas fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel till invånarna i Västra Götaland. 

Välfärdsteknik i samverkan - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Martina Berglin

Delprojektledare med ansvar för produkter inom socialtjänst VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Christofer Montell

Projektledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Övelius

Projektledare Digitala hjälpmedel i samverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-15 13:36