Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan barn och ungas hälsa i Västra Götaland - Överenskommelsen är klar

Tidiga insatser och inflytande över sina insatser är utgångspunkter i Överenskommelsen för barns och ungas hälsa, som gäller från och med 1 januari 2021. Många barn och unga med sammansatta och komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut.

Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser i Västra Götaland.

Den syftar också till att barn och unga ska få de insatser de behöver så tidigt som möjligt samt att de får möjlighet att påverka insatserna. 

I överenskommelsen står det bland annat om:

  • SIP, Samordnad individuell plan, och att skolan är en jämbördig part i SIP-processen.
  • Samverkan kring barn och unga som är placerade utanför hemmet
  • Tidigare Västbus riktlinjer ingår i överenskommelsen. Dessa riktlinjer kommer alltså inte finnas kvar separat.

Delregional och lokal samverkan får ansvar för att genomföra

Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Varje huvudman behöver ta fram egna föreskrifter och rutiner. De gemensamma delarna bör tas fram inom vårdsamverkan, deleregionalt eller lokalt.

Delregional vårdsamverkan uppmanas till att informera och utbilda huvudmännens personal kring överenskommelsen.

Fem gemensamma utvecklingsområden

  1. Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland.
  2. Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på delregional/regional nivå.
  3. Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser (Hem för vård eller boende) enligt Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdslag) i samband med placeringar.
  4. Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  5. Utarbeta rutiner för SiS (Statens institutionsstyrelse), VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för hälsoundersökningar.

Senast uppdaterad: 2021-01-25 14:23