Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO

Det här tog SRO ställning om vid mötet 19 november. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda SRO 19 november

 • Lägesrapport om covid-19
 • Lägesrapport om primärvårdsuppdraget
 • Lägesrapport om samverkansstruktur
 • Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022
 • Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik  
 • Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet

2021-11-19 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Lägesrapport om covid-19

Föredragande: Kristine Christiansen Rygge, VGR

 • Fram till och med vecka 45 har 82,5 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 76,2 procent har fått två doser.
 • Fokus på att fler ska vaccinera sig 16 år och äldre. Breda och riktade insatser pågår.
 • Påminner att det är viktigt för personal att ta den tredje dosen.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Lägesrapport om primärvårdsuppdraget

Föredragande: Malin Swärd VästKom

 • Förslag till förlängning av tidsperioden för primärvårdsuppdraget och att slutrapporten presenteras på nästkommande möte i januari, 2022.
 • Skickar ut information om processen.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom den förlängda tidsperioden av primärvårdsuppdraget med kompletterande information för klargörande av processen.

Lägesrapport om samverkansstruktur

Föredragande: Helena Söderbäck, VästKom

 • Fortsatt arbete med den gemensamma samverkanstrukturen inväntar utredningen översyn av VästKoms uppdrag som pågår nu.
 • Utredningen förväntas vara klar i februari 2022.

Ställningstagande: SRO noterar informationen och ställer sig bakom förändrad tidsplan.

Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022

 • Förslag till förändring av den interimistiska tiden för kunskapsrådet till och med 2022 alternativt till en ny länsgemensam.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslag till förlängning av den interimistiska tiden för Kunskapsrådet tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik

Föredragande: Adam Krantz, VästKom och Emma Övelius, Lumell Associates

 • Överlag ett starkt stöd för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel bland intervjuade personer och respondenter på enkät.
 • Samarbetet är genomförbart och vi kan dra konkreta lärdomar från regioner och kommuner som kommit längre.

Nästa steg

 • Färdigställa utredningen (dec)
 • Fortsätta dialog och förankring
 • Ta förslaget på samverkansavtal vidare i processen (remissperiod i vår – då finns underlagen från utredningen också att tillgå)

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet

Information

 • Det har inkommit förfrågningar om förlängd remisstid för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.
 • SRO har bedömt att den angiva remisstiden är rimlig och välkomnar remissvar till och med senast den 31 december 2021. Beslutet är taget av presidiet i SRO.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.


Senast uppdaterad: 2021-11-22 14:42