Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO 21 maj april

Det här tog SRO ställning om vid mötet 21 maj. Ta del av sammanställningen från mötet, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda SRO 21 maj 2021

 • Nära Vård
 • Kvinnofrids-satsning, rekvirering av medel
 • SRO september: Remiss hälso- och sjukvårdsavtalet
 • Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
 • Information ut från mötet

2021-05-21 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Nära vård

Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom 

 • Sammanfattning av resultat från intervjustudie genomförd av Chalmers och CHI: Center for Healthcare Improvement: se bilder
 • Översyn länsövergripande samverkansstruktur: Finns framtaget dialogunderlag för ny länsgmensam nivå.
 • Har börjat presentera i olika grupper för dialog och ta emot medskick. Fortsätter fram tills i hösten.
 • Medskick från SRO: Behövs stor möjlighet för dialog i relevanta grupperingar.
 • Tidsplan 2021
  • Juni – oktober 2021 – Dialoger
  • 19 november 2021 – Ställningstagande i SRO

Ställningstagande: SRO noterar informationen

SRO september: Remiss hälso- och sjukvårdsavtalet

Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom

 • Remisskonferenser:
  • 16 sept kl 14:00-15:30
  • 23 sept kl 14:00-15:30
  • 29 sept kl 14:00-15:30

Ställningstagande: SRO noterar informationen

Kvinnofridssatsning, rekvirering av medel

Föredragande: Charlotta Wilhelmsson Västkom

 • SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 är en fortsättning av tidigare satsning.
 • 50 % tjänst med fokus på att förstärka pågående arbete
   

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom

 • genomförandeplan för kvinnofridssatsningen 2021 samt mål till 2023
 • att VästKom rekvirerar medlen från SKR

Aktuellt läge Covid-19

Föredragande: Jan Kilhamn VGR och Thomas Wahlberg, VGR

 • Folkhälsomyndighetens förändringar från 1 juni: restriktioner på tre nivåer som bedöms utifrån olika parametrar, t ex smittspridning, stabilitet, vacciation, belastning på sjukvård.
 • Minskning  av smittspridningen fyra veckor i rad för hela Västra Götaland.
 • Reflektion: samverkan mellan smittskydd och kommun viktig och god. Goda erfarenheter av VVG covid19-möten

Ställningstagande: SRO noterar informationen

Information ut från mötet

Föredragande: Josefin Lantz, kommunikatör vårdsamverkan

 • Verktyg för att underlätta rapportering och spridning
 • Snabb, kortare presentation från möte
 • Nyhetsbrev Nära vård – PRENUMERERA

Ställningstagande: SRO noterar informationen


Senast uppdaterad: 2021-05-24 09:51