Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lanseringen av Handlingsplan för Suicidprevention i Västra Götaland

Ta del av inspelningen från lanseringen och sprid kunskap om det suicidpreventiva arbetet i Västra Götaland.

Den digitala lanseringen av ”Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025” skapade engagemang och framtidstro, inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. 

Det blev också ett tillfälle att ta del av kunskap om suicidprevention och hur den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention kan ge stöd i det enskilda och gemensamma arbetet.

Drygt 550 personer samlades till den digital lanseringen av ”Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025”.

Sammanfattat ur föredragen: en uppstart som ska leda mot utveckling

Alla tre arrangörer är eniga att:

  • Suicidpreventionsfrågan är bred och berör många samhällsaktörer.
  • En konkreta handlingsplanen ska stödja den fortsatta utvecklingen av det suicidpreventiva arbetet, exempelvis att fylla de organisatoriska mellanrum som nämnts. Handlingsplanen innehåller de olika aktiviteter som ska göras och som sammantaget ska leda fram till att de mål som ställts upp på både kort och lång sikt. Den ska även utgöra en plattform för samverkan.
  • En länsgemensam suicidpreventionssamordnare har rekryteras och kommer vara på plats för att arbeta med både kommuner och VGR i olika nätverk för att nå målen.
  • Dagens digitala konferens endast är en uppstart och ska följas av tematiserade fördjupningsseminarier för olika målgrupper. De svar vi fått in på konferensen uppföljningsenkät bidrar till val av teman.    

Inspelning av föredragen

För att fler ska kunna ta del av informationen spelades föredragen in under konferensen. Ta gärna del av den och sprid även i civilsamhället och andra samhällsaktörer - alla har en viktig roll i genomförandet av handlingsplanen!

Instruktioner till filmen: Du kan se hela lanseringskonferensen i ett sträck. Vill du istället se en enskild föreläsning, eller dela upp konferensen på flera tillfällen, så kan du spola fram till den eller de delar du vill se. Nedan ser du var i filmen de olika föredragen startar och slutar.

För att aktivera textning klicka på  ”CC” ner till höger. Välj sedan ”Svenska”

Du kan se hela lanseringskonferensen i ett sträck. Vill du istället se en enskild föreläsning, eller dela upp konferensen på flera tillfällen, så kan du spola fram till den eller de delar du vill se. Nedan ser du var i filmen de olika föredragen startar och slutar.

Inledning – Suicidprevention, ett gemensamt ansvar!

Tid: 00:00-20:15
Annelie Assmundson Bjerde, enhetschef, Välfärdsutveckling, VästKom, Karin Möller, regionchefläkare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, samt Viveca Reimers, chef för avdelning Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.

Suicidprevention utanför vården samt lokalt exempel från Strömstad

Tid: 20:15-55:30
Gergö Hadlaczky, verksamhetschef vid Nationell centrum för suicidforskning och prevention (NASP) samt adjungerad forskare, Karolinska Institutet.
Anna-Lena Sandstedt, socionom, barn- och elevhälsan samt Marie Persson, psykiatrisjuksköterska, socialtjänstens vuxenhet, Strömstads kommun.

Civilsamhällets roll i det suicidpreventiva arbetet.

Tid: 55:30-1:10:25
Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) och styrelseledamot i Suicide Zero.

Vem inom hälso- och sjukvården möter suicidnära patienter? (utifrån pågående retrospektiv studie av individer som tagit sitt liv 2015)

Åsa Westrin, professor, överläkare, Lunds universitet, Förvaltningen psykiatri och habilitering, Region Skåne.

Syftet med den pågående nationella studien av journaler är att undersöka den sjukvård som patienter har fått 24 månader innan suicid. Frågeställningarna berör vad personerna sökt för samt vilken vård de erbjudits och erhållit i nära anslutning till dödsfallet. Kontakt med närstående, faktorer gällande suicidrisk och psykisk status undersöks särskilt. Även granskning av samtliga Lex Maria ärenden avseende suicid i Sverige 2015. Undersökningen startade hösten 2017. Studiens resultat är inte publicerat och därför kan vi inte offentliggöra Åsas presentation och bilder.

En liten insats kan göra stor skillnad!

Tid: 1:10:25:1:41:50
Föreläsare: Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare, med.dr. och suicidforskare med bakgrund inom onkologi. Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.

Avslutning med framåtblick

Tid: 1:41:50:1:42:24
Madeleine Nilsson, processledare Psykisk Hälsa, VästKom
Mia Harty och Lars Paulsson, regionutvecklare samt regionala samordnare suicidprevention, Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2021-03-18 15:44