Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SRO informerar om förlängd tid för primärvårdsuppdraget

SRO har ställt sig bakom att förlänga tidsplanen för primärvårdsuppdraget till nästa möte i SRO, den 19 januari 2022.

Pågående arbete med primärvårdsuppdraget

Med utgångspunkt i ny lagstiftning i Hälso- och sjukvårdslagen pågår ett arbete med att i en rapport beskriva kommunernas respektive Västra Götalandsregionens (VGR) primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen.

Förlängd tidsplan

Det finns behov av mer fördjupning i processarbetet än vad den ursprungliga tidsplanen medger. Politiskt samrådsorgan (SRO) har därför ställt sig bakom att förlänga tidsperioden för återrapportering av slutrapporten för primärvårdsuppdraget till nästa möte i SRO, den 19 januari 2022.

Starten på ett långsiktigt arbete

Uppdraget startade våren 2021 och bedrivs parallellt med revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet och arbetet med Färdplan - en länsgemensam strategi för god och nära vård.

VGR och kommunsidan har under framtagandet av rapporten tillsammans arbetat med att beskriva primärvårdsuppdraget, identifiera samverkansområden, gränssnitt och ge förslag på gemensam utveckling. Möjligen kan någon del från rapporten komma att lyftas in i slutversionen av Hälso-och sjukvårdsavtalet.

SRO betonar att det pågående arbetet med primärvårdsuppdraget utgör starten på ett mer långsiktigt arbete inom ramen för den kommande Färdplanen. Den förlängda tiden för primärvårdsuppdraget och slutrapporten ska därmed inte påverka den pågående remissen för Hälso-och sjukvårdsavtalet.

Individ före organisation

Den gemensamma politiska viljeinriktningen i SRO är att samverkansarbetet inom och mellan huvudmännen ska utgå från individen och inte från organisatoriska aspekter. Detta är vägledande i såväl primärvårdsuppdraget som i hela det gemensamma utvecklingsarbetet inom nära vård.

Det politiska samrådsorganets utgångspunkter för samverkansarbetet inom hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland

  • Vad är bäst för individen?
  • Vad är bäst ur samhällsnyttan och invånarperspektiv?
  • Behövs förtydliganden i avtal och överenskommelser?

 

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-19 14:53