Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län

I hälso- och sjukvårdsavtalet regleras ansvarsfördelning och samverkan för individer som kommunen och regionen har gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det politiska Samrådsorganet (SRO), har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen (VGR) och Verkställande Direktör för VästKom, uppdraget att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod.

Nu startar revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelse/riktlinje, genomförandet av revideringen kommer att delas in:

Huvudprojekt Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt delprojekten:

  1. Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet
  2. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
  3. Överenskommelse samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar
  4. Överenskommelse samt riktlinje; Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Uppföljning genomfördes hösten 2019

En uppföljning genomfördes hösten 2019, inom Västra Götalands läns kommuner och Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter gällande om hur avtalet fungerar samt kring utvecklingsområden. Resultatet har legat till grund för revideringens organisering. En tydligare beskrivning av ansvar och samverkan kring personer med specialiserad och avancerad vård i hemmet angavs av flertalet kommuner som ett angeläget område.

Arbetet ska ske i nära samverkan med framtagandet av en gemensam färdplan för nära vård i Västra Götalands län.

Delbetänkandet God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19, och förslag som kan få inverkan på huvudmännens ansvar och åtagande beaktas.

Förslag väntas finnas på plats i april 2021

I april ska det finnas förslag framtagna, remiss kommer att gå ut till kommuner i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen under april-juni, ställningstagande under hösten 2021 för att sen gå till beslut hos respektive huvudman runt årsskiftet 2021-2022.

Den gemensamma värdegrunden i hälso- och sjukvårdsavtalet sätter fokus på individens rätt till vård, omsorg och stöd snarare än organisatoriska gränser. Värdegrunden bygger på tillitsbaserad samverkan och gemensamt ansvarstagande. 

Individen och invånarna i fokus för utgångspunkterna 

SRO har betonat att det gemensamma arbetet med såväl hälso- och sjukvårdsavtalet som gemensam färdplan för nära vård ska bedrivas utifrån följande utgångpunkter:

  • Vad är bäst för individen?
  • Vad är bäst ur samhälls-/invånarperspektiv?
  • Behövs förtydligande i avtal/överenskommelser?

Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtalen och överenskommelserna ska främja ett gott, säkert, tillgängligt och jämlikt omhändertagande för personer med hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region. Avtalet ska främja och stödja samverkan och samarbete som bidrar till tryggt och självständigt liv för individen.

Uppdragshandling - Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län

Genomförande revidering av hälso- och sjukvårdsavtalets underavtal - Överenskommelse 2020-11-09

Jeanette Andersson

Strateg Välfärdsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-11-09 16:06