Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensam riktlinje ska skydda väntade barn

En ny riktlinje har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen är ny i sitt slag och heter Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att redan under graviditeten uppmärksamma om det finns risk att barnet far illa antingen under graviditeten eller efter födelsen.

Riktlinjen ska stärka samverkan mellan region och kommun för ett ökat stöd och skydd för barnet redan under graviditeten. Oron kan handla om att den gravida, partner eller annan närståendes problem med missbruk, psykisk ohälsa, somatisk sjukdom, kognitiv eller annan funktionsnedsättning, sociala problem, våld i nära relationer eller levnadsförhållanden i övrigt. Riktlinjen ska tillgodose behovet av insatser och säkerställa att insatserna blir jämlika i Västra Götaland.

Den länsgemensamma riktlinjen gäller till den 31 december 2023 och är fastställd av Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Ann-Charlotte Järnström, Direktör Västkom. Varje områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive vårdsamverkansområde ansvarar för implementering och uppföljning av riktlinjen, samt för framtagande av lokala rutiner.

Områdesansvarig eller verksamhetschef ansvarar för att tydliggöra parternas ansvar, former för samverkan och kommunikation såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheterna.

Läs mer

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn

Webbsida med uppdragshandling och kontaktuppgifter


Senast uppdaterad: 2020-03-10 15:05