Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning av kvinnofridsarbete lägger grunden för fortsatta satsningar och samverkan

Idag publiceras en länsövergripande sammanställning över det kvinnofridsarbete som sker idag i Västra Götaland. Rapporten kommer att ligga till grund för prioriteringar och fortsatt arbete inom det projekt som startade senhösten 2018, då Västra Götalands regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beviljades medel för kvinnofridsarbete.

Inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, beviljades Västra Götalands regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) medel under 2018–2020, för att stödja och stärka kvinnofridsarbetet. RSS planerar att använda de beviljade medlen för att komplettera och förstärka det redan pågående kvinnofridsarbetet i Västra Götaland, samt stärka samverkan mellan aktörer i länet. Arbetet sker i samverkan mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Västra Götalands 49 kommuner via VästKom samt i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För att kunna prioritera vilka områden som ska få ta del av resurserna, togs beslut om att först göra en sammanställning över det kvinnofridsarbete som redan pågår i länet. Tove Corneliussen, Länsgemensam utvecklare i Kvinnofrid på Västkom, fick uppdraget att sammanställa nulägesrapporten.

– Rapporten bygger främst på redan genomförda kartläggningar och information som finns på olika webbplatser. Den visar bland annat att det finns många resurser inom länet och att det pågår mycket arbete inom kvinnofridsområdet i Västra Götaland, säger Tove Corneliussen.

– Nu har vi en bra grund för att kunna gå vidare i frågan om vad vi, inom ramen för SKLs kvinnofridssatsning, ska prioritera i det fortsatta arbetet, utifrån de medel vi blivit tilldelade. På kommunsidan kommer vi att hålla en workshop för att styrgruppen ska få vägledning om vad kommunernas representanter i projektet anser att vi bör fokusera på i det fortsatta arbetet. Projektet omfattar femtio procent tjänst på länsnivå och då ligger utmaningen i att avgränsa och göra något som är till nytta för så många som möjligt, säger Charlotta Wilhelmsson, processledare på VästKom.

Läs mer:


Senast uppdaterad: 2019-09-16 18:17