Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så går implementeringen av samverkanslagen i Västra Götaland – första delrapporten publicerad

I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.

Nyligen publicerades den första delrapporten i den studie som följer implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) i Västra Götaland. I delrapporten, som baseras på intervjuer med ett sextiotal företrädare inom vård, hälsa och omsorg, presenteras flera sammanfattande slutsatser. En är att implementeringen av samverkanslagen ofta inte sker på ett strukturerat sätt i samverkan mellan parterna, utan många gånger istället genom egna organisatoriska lösningar utifrån individuella initiativ från enskilda chefer och medarbetare eller utifrån tidigare tillvägagångssätt.

– Det är tydligt att verksamheterna behöver arbeta mer strukturerat med att tillsammans bygga en gemensam hållbar process. Samtidigt vill jag poängtera att detta är ett arbete som inte görs i en handvändning, eftersom det handlar om att förändra etablerade tankemönster och arbetssätt till något som ska fungera för alla, och det måste få ta tid, säger Lena Arvidsson, processledare för samverkan vid in- och utskrivning, Västra Götalandsregionen.

I delrapporten framkommer också att de intervjuade till stor del upplever att informationsspridning om den nya lagen och utbildning i det nya arbetssättet fungerat väl, men också att utbildning behöver ske kontinuerligt tills den nya processen kring in- och utskrivning är helt etablerad hos alla parter.

Det nybildade ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg och underliggande länsarbetsgrupper kommer att arbeta vidare med frågorna utifrån delrapporten. Jeanette Andersson, som är vice ordförande i ledningsrådet och processledare på VästKom för samverkan vid in- och utskrivning, ser att fokus på både patienten och den egna verksamheten är viktiga framgångsfaktorer för en lyckad implementering.

– Jag är övertygad om att för att få till en bra samverkan vid in- och utskrivningsprocessen, behöver alla utgå ifrån sin egen verksamhet och ställa sig frågan: ”Vad kan vi göra för att samverkan ska fungera bättre, både för oss själva och för andra?” Patientfokus under hela processen är också grundläggande för att vi ska lyckas uppnå det vi arbetar för – att ge våra patienter bästa möjliga vård och omsorg, säger Jeanette Andersson.

Följeforskningen kring implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning utförs av Kommunforskning i Västsverige (KFi) på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Delrapport 1 "Implementering i och av samverkan"

Sammanfattande presentation av delrapporten

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 


Senast uppdaterad: 2019-11-15 13:26