Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt råd för samverkan inom kunskapsstyrning

VästKom och Västra Götalandsregionen etablerar ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Syftet är att Västra Götalands invånare ska få vård och omsorg utifrån bästa möjliga kunskap, även när flera huvudmän samverkar kring en patient eller brukare.

Det nya kunskapsrådet ska ansvara för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

– Våra invånare ska få vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap, oavsett vem som utför själva insatsen eller om vi gör det i samverkan. Med ett gemensamt råd får vi en långsiktig och stabil struktur för att arbeta tillsammans med kunskapsstyrning på ett sammanhållet sätt, säger Ann-Charlotte Järnström, vd för VästKom.

Förslaget om att inrätta ett kunskapsråd togs fram av en arbetsgrupp med lika många representanter från kommunerna och Västra Götalandsregionen. Rådet kommer också att bestå av åtta kommunala representanter och åtta representanter från Västra Götalandsregionen.  Bakgrunden till förslaget om ett kunskapsråd är att Sveriges regioner etablerar system för kunskapsstyrning, utifrån rekommendation från SKR. Eftersom kommunerna också ansvarar för en hälso- och sjukvård, pågår arbete för att hitta samarbetsformer mellan regioner och kommuner.  På nationell och regional nivå finns tjugofyra olika programområden inom kunskapsstyrning. Arbetsgruppen har identifierat sex programområden som mest aktuella för samverkan och dessa är levnadsvanor, barn och ungas hälsa, psykisk hälsa, äldres hälsa, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt primärvård.

– Tanken med kunskapsrådet är att kommun och region ska mötas som jämbördiga parter för att tillsammans utforma arbetet framöver och det är glädjande att vi har fått en god representation från båda parter i rådet, eftersom det är en bra start i arbetet med att tillsammans hitta vägar för att samverka inom kunskapsstyrning, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har pågått sedan 2018. För att komma igång snabbt med det arbete som är gemensam för kommunerna och Västra Götalandsregionen, tillsätts kunskapsrådet för en interimistisk period. Under denna period, som ska pågå i 18 månader från och med årsskiftet, kommer rådets arbetsformer prövas och vidareutvecklas innan beslut om en långsiktig överenskommelse kan fattas.

Kunskapsrådet har sitt inledande möte under första kvartalet 2020.

Mer information


Senast uppdaterad: 2019-11-29 08:51