Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsarbete om integrerade arbetssätt/verksamheter

I både Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och i Handlingsplan för Psykisk Hälsa finns angivet att kommunerna och regionen ska arbeta med integrerat arbetssätt/mottagningar. En arbetsgrupp för detta är nu igång.

En uppdragshandling har tagits fram och en partssammansatt arbetsgrupp har påbörjat arbetet. Målet med arbetsgruppens arbete är att ta fram ett förslag till inriktningsdokument för Vårdsamverkan i Västra Götaland. Inriktningsdokumentet ska

  • utgöra gemensam grund för kommunernas och regionens samverkan kring personer med sammansatta behov i form av integrerade verksamheter/mottagningar
  • definiera olika former av mottagningar, verksamheter och arbetssätt
  • utgå från Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
  • underlätta det praktiska arbetet inom de integrerade verksamheter/mottagningar som finns eller som håller på att skapas.

Arbetet hittills

Arbetsgruppen har träffats två gånger. Den har enats om att använda SKL:s definition av integrerat arbetssätt/verksamheter:

  • Integrerade arbetssätt – ett aktivt uppsökande arbetssätt, gör hembesök, mobila, multiprofessionella –består av flera olika professioner som arbetar tillsammans.
  • Integrerade verksamheter – organisation/personal som arbetar tillsammans, på samma enhet, men är anställda av olika huvudmän.

För närvarande pågår en kartläggning av befintliga integrerade arbetssätt/verksamheter inom psykisk hälsa i länet.

Planerat arbete

Arbetsgruppen kommer att fortsätta att kartlägga pågående arbeten och räknar sedan med att identifiera parametrar som kännetecknar ett integrerat arbetssätt. Inom ramen för uppdraget hoppas arbetsgruppen också kunna beskriva integrerade arbetssätt/mottagningar som behövs, men som inte finns idag.

Kerstin Söderlund

Utvecklingsledare psykisk ohälsa, missbruk, funktionshinder, Skaraborgs Kommunalförbund

Eva Hallberg

Samordnare

Senast uppdaterad: 2019-01-10 15:57