Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läget i satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland

Handbok i brukarmedverkan planeras vara klar i september och i november hålls Regional Framtidskonferens Brukarinflytande - Håll utkik!

Sedan november 2018 pågår en statligt finansierad satsning för att utveckla brukarinflytandet i Västra Götaland. Syftet med ett stärkt brukarinflytande är att det bidrar till att uppnå målen som beskrivs i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

Sara Svensson är gemensam resurs för brukarorganisationerna och Lars Alfredsson är gemensam resurs för de sex delregionala vårdsamverkansområdena i Västra Götaland. I sit uppdrag har de mött processledare, utvecklingsledare, profession, ledningsgrupper och brukarföreningar i respektive vårdsamverkansområde. Ett förslag till projektplan har tagits fram.

Mål i projektplanen

Vid projektårets slut ska följande mål ha uppnåtts

Mål 1: Ha kommunicerat, informerat och fört dialog kring brukarinflytande samt den betydelse det kan ha i varje delregion på system-, verksamhets- och individnivå.

Mål 2: ha genomfört en regional Framtidskonferens kring brukarinflytande på system-, verksamhets- och individnivå. Syftet med kongerensen är att stödja utvecklingsarbetet kring brukarinflytande i respektive vårdsamverkansområdet.

Konferensen är preliminärt planerad till 7 november. SAVE THE DATE!

Mål 3: Ha skapat information och informationstillfällen om metoden och förhållningssättet Delat beslutsfattande för profession, patienter och närstående.

Mål 4: Ha formulerat och publicerat listor på brukar- och närståendeföreningar på Vårdsamverkans hemsidor samt information om vad brukarinflytande och brukar- och närståendeföreningar är.

Läs hela informationsbrevet:

Informationsbrev juni 2019 Stärkt brukarinflytande


Senast uppdaterad: 2019-06-13 12:32