Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan för suicidprevention - förslag framtaget

Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram och kommer att behandlas av berörda instanser under våren.

I handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 finns mål om nollvision för suicid och ett uppdrag att ta fram en länsgemensam handlingsplan för detta. Mål och uppdrag omfattar såväl vuxna som barn och unga. Uppdraget ligger också i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag om att förebygga suicid från regeringen sedan 2015.

För arbetet har en uppdragshandling tagits fram och en partsgemensam grupp har utfört ett arbete med stöd av processledare för kommunerna, Titti Walterum, och för Västra Götalandsregionen, Mia Harty och Lars Paulsson.

Remiss under våren

Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och kommer att behandlas av styrgrupp psykisk hälsa den 8 februari, Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) den 7 mars och det politiska samrådsorganet (SRO) den 22 mars med förslaget att skicka handlingsplanen på remiss till huvudmännen (kommunerna och VGR) under våren.

Titti Walterum

Processledare (VästKom)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Paulsson

Processledare (VGR)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-21 16:16