Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning för delregional vårdsamverkan för lokal tillämpning av nationella riktlinjer för demenssjukdom

Socialstyrelsen utkom i december 2017 med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Nu finns en vägledning för de delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar.

De nya Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ersätter tidigare riktlinjer från 2010. För att tydliggöra ansvar och samarbete och tillsammans säkerställa en god vård och omsorg av den demenssjuke finns en vägledning för de delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar.

De nationella riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och prioriteringar på gruppnivå med fokus på utvalda områden inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Totalt ingår 73 rekommendationer om åtgärder.

I riktlinjerna finns rekommendationer som är gemensamma för båda huvudmännen men  dessa ger inte konkret och praktisk vägledning för utförare inom Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Patienter/brukare riskerar därför att hamna mellan stolarna eller att huvudmännen dubbelarbetar och att resurser inte utnyttjas optimalt.

Vägledningen är ett första samarbete mellan huvudmännen som sker inom ramen för etableringen av ett regionalt resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH), ett arbete gemensamt för Västra Götalandsregionen och VästKom som påbörjades 2017.


Senast uppdaterad: 2018-12-03 17:59