Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rapport om SIP, Samordnad Individuell Plan, för den enskilde - brukarrevision

”Jag lever mitt liv mellan stuprören” är titeln på en ny rapport om hur Samordnad individuell plan, SIP, uppfattas av den enskilde. Rapporten har tagits fram av brukarorganisationen NSPHiG i samarbete med andra aktörer i Västra Götaland.

I november 2017 fick NSPHiG medel av Västra Götalandsregionen för att genomföra en brukarrevision av SIP i länet i samarbete med Brukarrådet för Missbruksfrågor i Västra Götaland. Dessutom fick man hjälp med metodstöd av vetenskaplig ledare på FoU Fyrbodal finansierad av kommunerna via VästKom. 

Brukarrevisionen undersöker hur det är att i Västra Götaland delta i en SIP som brukare, patient, klient med psykisk ohälsa eller som närstående. Men även hur det är för de som behövt men inte fått en SIP. Hur blir det för den enskilde? Hur blir det för närstående? Vad ser de som viktigt vid deltagandet i SIP?

I brukarrevisionen framkommer både positivt och negativt. Har den enskilde positiva upplevelser av SIP kan det ge ringar på vattnet i övriga livet, exempelvis  att man får energi till att börja arbeta, göra roliga saker med sin familj och/eller skaffa nya vänner. Det vill säga sådana aspekter som främjar återhämtning efter psykisk ohälsa.

Samtidigt finns de som inte fått lika fungerande SIP:ar och då kan följden bli att man istället försämras i sitt mående, känner sig oviktig, får problem med ekonomin och tappar tilltron till samhället. Det kan exempelvis handla om brist på individ- och lösningsfokus, att insatser inte följs upp, planer som inte följs och aktörer som inte dyker upp på möten.

Rapporten belyser och diskuterar de förbättringsområden i arbetet med SIP som visat sig viktiga ur ett brukar- och närståendeperspektiv. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetet med och deltagandet i SIP kan förbättras. Tipsen vänder sig till såväl den enskilde, dennes närstående och professionella, där de professionella givetvis har det allra största ansvaret.

Förväntan är att tipsen ska förbättra möjligheterna att använda SIP som ett verktyg i arbetet att främja personers psykisk hälsa och det goda livet i Västra Götaland.

Läs rapporten: "Jag lever mitt liv mellan stuprören" Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018

Sonny Wåhlstedt

Ordförande NSPH Västra Götaland och Göteborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-26 11:13