Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny webbplats om samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland

Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

Här på www.vardsamverkan.se samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

Lättare hitta avtal och överenskommelser

Avtal och överenskommelser finns nu samlade på ett ställe och är lätta att hitta i senaste version, vilket varit efterfrågat. Dessutom bidrar webbplatsen till att tydliggöra strukturer och organisation i vårdsamverkan, till transparens och att underlätta samverkan.

Förhoppningen och målet är att webbplatsen ska vara till nytta för dels vårdpersonal som i sin verksamhet behöver samverka med andra parter inom vård och omsorg och dels för dem som arbetar med samverkan i styrgrupper, temagrupper etc.

Bland de verksamheter som berörs finns för regionen: sjukhus, primärvård, tandvård, rehab och för kommunerna: hemsjukvård och socialtjänst, äldrevård och elevhälsa.

Länsgemensam och delregional samverkan på samma plattform

Den länsgemensamma informationen på webbplatsen handlar om de områden där samverkan pågår som till exempel Hjälpmedel, Västbus och SIP. Här finns självklart Hälso- och sjukvårdsavtalet och den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård och mycket mer. Dessutom finns här information om ledningsstrukturen för samverkan.

De delregionala vårdsamverkansgruppernas hemsidor har övergått till att bli avdelningar på den nya länsgemensamma webbplattformen. Dessutom flyttas succesivt information om samverkan som idag finns på VästKoms hemsida och på Vårdgivarwebben. På så sätt blir informationen bättre samlad och samordnad. Hittills har ofta samma eller liknande information funnits på flera ställen vilket skapat otydlighet. 

Bakgrund och uppbyggnad

Bakgrunden till den nya länsgemensamma webbplattformen kommer från diskussioner och beslut i de delregionala vårdsamverkansgrupperna och i den tidigare LiSA-gruppen (Ledningsgrupp i Samverkan) som 2014 godkände ett förslag om en gemensam webbplats.

Startkostnaden för att bygga upp den nya länsgemensamma webbplattformen fördelas mellan de sex delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Arbetet med att utveckla den nya webbplatsen samordnas av den kommunikatör som är anställd för samverkan, med gemensam finansiering av VästKom och VGR.

Läs mer om Västkom.

Läs mer om Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2018-05-14 12:31