Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Webbenkät för sammanställning av delregionala dialoger om länsgemensamt utvecklingsarbete Nära vård

Målet med enkäten är att få en samlad bild av vad delregional vårdsamverkan ser som viktigt i det länsgemensamt utvecklingsarbete kring Nära vård.

Ett förslag på länsgemensam utvecklingsplan är framtaget som utgår från de prioriterade områden i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Den ger en samlad bild av de utvecklingsområden som identifierats och ska ligga till grund för de prioriteringar och satsningar som ska ske inom länsgemensam vårdsamverkan. 

Under bland annat framtagandet av färdplan och under revidering av hälso- och sjukvårdsavtal samt lagreglerade överenskommelser har ett flertal utvecklingsområden identifierats. Vissa är omhändertagna, några är pågående och ett antal identifierade utvecklingsområden väntar på att hanteras.

De länsgemensamma utvecklingsområdena planeras redovisas på hemsidan för vårdsamverkan Västra Götaland i stället för att de läggs in i den länsgemensamma utvecklingsplanen.

Stöd för delregionala dialoger

  • Förslag länsgemensam utvecklingsplan Nära vård
  • Presentation framtagen för delregionala dialoger med information om identifierade länsgemensamma utvecklingsområden Nära vård

Målgrupp

Enkäten vänder sig till beredningsansvariga inom delregional vårdsamverkan och ska besvaras med ett svar per delregionalt vårdsamverkansområde.

Hantering av svar

En sammanställning av svaren ska redovisas för vårdsamverkan Västra Götaland, VVG och vara ett stöd för VVG i fortsatt utvecklingsarbete kring Nära vård.

Sista dag att besvara enkäten är tisdag 3 mars 2023.
 

Vid frågor kontakta:

Anki Schutz
ann-katrin.schutz@vgregion.se 

Malin Swärd Davidsson
malin.sward@vastkom.se 

Här lämnar du svar

Svarande

Lämna kommentarer och synpunkter på det som er delregionala vårdsamverkan särskilt vill lyfta fram i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet Nära vård

Identifierade utvecklingsbehov

Gemensamt ansvar – ledning och styrning

Förändra och utveckla arbetssätt i samverkan 

Stärka grundläggande förutsättningar i samverkan

Övriga kommentarar

Hantering av personuppgifter

I samband med behovsinventeringen hanterar vi personuppgifter. Informationen du lämnar kommer endast att användas vid behovsinventeringen och sedan tas bort.

Godkännande av hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2022-12-21 14:05