Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av riktlinje liggande transporter mellan kommunala adresser, gällande för patienter som vårdas i livets slut

Syftet med enkäten är att följa upp riktlinjen inför kommande revidering.

Riktlinje om liggande transporter mellan kommunala adresser, gällande för patienter som vårdas i livets slut, för Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands län fastställdes 2020-09-04 och gäller till 2022-12-31.

Riktlinjen gäller personer i alla åldrar, med insatser från kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, som vårdas i livets slut i hemmet och som är i behov av liggande sjuktransport mellan kommunala adresser.

Direkt till webbenkät för att lämna synpunkter

Dokument

Faställande av riktlinjen

En riktlinje för gemensamma styrdokument finns upprättad mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Där framgår att ställningstagande till revidering sker på Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG. Riktlinjen fastställs på tjänstemannanivå av VästKoms direktör och hälso- och sjukvårdsdirektören, VGR då den inte innebär något förändrat resursbehov.  

Efter fastställt beslut publiceras den reviderade riktlinjen på www.vardsamverkan.se.

Giltighetstid

Riktlinjer och rutiner gäller 2–3 år med möjlighet till förlängning med 2 år i taget.

Inhämtning av synpunkter

Samtliga kommuner och berörda verksamheter inom regionen i Västra Götaland har möjlighet att lämna synpunkter. Enkätsvar ska samordnas inom varje kommun samt ett för varje verksamhet inom Västra Götalandsregionen och sedan registreras enligt nedan.

Svar ska lämnas senast 2022-10-14 via webbenkäten

Uppföljningen samordnas via VästKom och via koordinator prehospital samordning inom regionen.

Tidsplan

  1. Synpunktsinhämtning vecka 36 till och med vecka 41, 2022
  2. Under oktober och november sammanställs materialet och förslag på reviderad riktlinje tas fram av länsgemensam arbetsgrupp för liggande transporter mellan kommunala adresser för personer i livets slut.
  3. Rapport och ställningstagande på VVG under november 2022. Riktlinjen och rutiner fastställs på tjänstemannanivå av VästKoms direktör och hälso- och sjukvårdsdirektören, VGR förutsatt att det inte innebär något förändrat resursbehov.
  4. Efter beslut publiceras riktlinjen på hemsidan för vårdsamverkan Västra Götaland

För frågor kontakta

Malin.sward@vastkom.se

Sofi.ericsson@vgregion.se 

Lämna synpunkter

Svarande
Finns synpunkter som behöver beaktas inför revidering av Riktlinje liggande transporter mellan kommunala adresser, gällande för patienter som vårdas i livets slut?

Fråga för kommunerna

Nedanstående fråga besvaras endast av kommunerna. Inte av Västra Götalandsregionen.

Kommunen ansvarar för att säkerställa att det finns möjlighet till liggande transporter mellan kommunala adresser för patienter som inte ingår i målgruppen för riktlinjen.

En sammanställning av nedanstående fråga kommer tillgängliggöras via kommunalförbunden som ett stöd för de kommuner som står inför att upprätta avtal.

Har ni som kommun tecknat avtal för liggande transporter?

Hantering av personuppgifter

I samband med behovsinventeringen hanterar vi personuppgifter. Informationen du lämnar kommer endast att användas vid behovsinventeringen och sedan tas bort.

Godkännande av hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2022-10-18 11:21