Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Enkäter

Behovsintventering - Styrdokument för rehabilitering och habilitering i samverkan

Svarande
Rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland bör upphävas då SOSFS 2008:20 har upphört att gälla. Bedömer ni att det finns behov i rutinen som måste tas om hand i andra styrdokument?
Kvarstår behovet av Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland utifrån övriga länsgemensamma styrdokument t.ex. hälso- och sjukvårdsavtalet och Riktlinje för samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen?
Finns det exempel på brister i följsamhet till länsgemensamma styrdokument inom området rehabilitering och habilitering?

Frågor för Västra Götalandsregionen

Nedanstående frågor besvaras endast av Västra Götalandsregionen. Inte av kommuner.

Västra Götalandsregionens har regionala medicinska riktlinjer (RMR) gällande samverkan och ansvarsgränser. Finns ytterligare behov av förtydligande gällande samverkan och ansvarsgränser avseende habilitering och rehabilitering internt i Västra Götalandsregionen?
Finns det exempel på brister i följsamhet till Västra Götalandsregionens regionala medicinska riktlinjer (RMR) gällande samverkan och ansvarsgränser inom området rehabilitering och habilitering?

Hantering av personuppgifter

I samband med behovsinventeringen hanterar vi personuppgifter. Informationen du lämnar kommer endast att användas vid behovsinventeringen och sedan tas bort.

Godkännande av hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2022-05-04 15:24