Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

5. Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen innebär att en ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam utmaning i att säkra kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma vårdformer.

 • Gemensamma mobila vårdformer.
 • Förebyggande insatser för riskgrupper.
 • Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
 • Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
 • Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
 • Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
 • Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.
  • It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor. 
  • Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.
 • Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland.
 •    Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
 • Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
 • Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma patientgrupperna.

Resurser

 • Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
 • Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55