Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Timo, 22 år

Scenario:

Timo har Downs syndrom och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Han har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Timo tar medicin tre gånger dagligen. I hemmet får Timo hjälp av föräldrarna med medicineringen, men dagtid behöver han stöd av personalen på daglig verksamhet. Timo ska nu behandlas med läkemedel som ska injiceras en gång i veckan.

 

Eftersom injicering av läkemedel endast sker en gång per vecka sker detta på vårdcentralen. Timo får hjälp med läkemedelsintaget när han vistas på daglig verksamhet eftersom kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser under den tid Timo vistas på daglig verksamhet.

Timo har beslut om korttidsplats enligt LSS. Personalen där har alltid hjälpt Timo med läkemedelsintaget men den nya enhetschefen på korttidshemmet uppmärksammar att det inte finns något beslut om egenvård som gäller under korttidsvistelsen. Kommunen har inte ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på korttidshemmet. Enhetschefen kallar till en samordnad individuell plan, SIP, med Timos samtycke.

De som medverkar på SIP-mötet är Timo, föräldrar, sjuksköterska och läkare på vårdcentralen samt ansvarig enhetschef och kontaktperson på boendet. På SIP-mötet tar läkaren beslut om egenvård som gäller personalen på korttidshemmet eftersom läkaren bedömer att personalen är kapabla att dela medicin till Timo. Förutsättningen är att Timo förstår innebörden i informationen och ger sitt samtycke på samma sätt som han har gjort när föräldrarna fått egenvårdsbeslut.

Personalen på daglig verksamhet uppmärksammar att Timo på grund av sin låga tonus har svårt att få en bra sittställning under sittande aktiviteter. Eftersom kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsen på daglig verksamhet gör arbetsterapeuten en bedömning av behovet. Arbetsterapeuten kontaktar habiliteringens arbetsterapeut som tidigare provat ut en arbetsstol i hemmet.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55