Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sumalee, 85 år

Scenario:

Sumalee är känd på vårdcentralen på grund av mångårig behandling för högt blodtryck och tablettbehandlad diabetes men är i övrigt väsentligen frisk, rörlig och kognitivt välbevarad.

Sumalee söker på sjukhusets ögonmottagning där det konstateras att hon har en tät katarakt som förklarar den nedsatta synen på ett öga. Hon har begynnande katarakt på andra ögat men inga diabetesförändringar på någon sida.

Sumalee sköter sitt hushåll själv utan hjälp och hanterar även sina läkemedel själv med hjälp av dosett. Vid besöket på ögonmottagningen informeras Sumalee om kataraktoperation och de bestämmer tid för operation om fyra veckor. Redan samma kväll som operationsdagen behöver sannolikt efterbehandling med ögondroppar påbörjas, därefter flera gånger per dygn i 10 dagar, ordinationen beslutas av operatören först efter utförd operation.

 

Ögonläkare noterar vid mottagningsbesöket att Sumalee verkar alert och redig och förstår informationen. Förutom att bestämma datum för ögonoperation fattar läkaren ett egenvårdsbeslut rörande ögondroppsbehandling. Läkaren bedömer dock att hon inte klarar av att genomföra behandlingen på ett patientsäkert sätt på egen hand, på grund av tremor, darrning av händer. Inte heller finns anhörig att tillgå. Sumalee har inga insatser från kommunen vare sig enligt socialtjänstlagen, SoL, eller hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Sumalee informeras därför om att hon bör söka bistånd enligt SoL hos sin kommun i god tid före operationen för att få hjälp med behandlingen efter utförd operation. Som underlag för biståndshandläggare och med Sumalees medgivande får hon en skriftlig dokumentation om egenvårdsbeslutet i form av en blankett. Där framgår bland annat vad som ska göras i form av behandling, vart personal vänder sig om problem uppstår och när återbesök till ögonmottagning för planerad uppföljning genomförs.

Flera år senare har Sumalee kommunal hemsjukvård på grund av kognitiv nedsättning och läkemedelsövertag. När Sumalee behöver ögondroppsbehandling efter operation av andra ögat kallar ögonmottagning till samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL. På SVPL överförs den medicinska informationen till hemsjukvården. Ögondroppsbehandling kommer att utföras av hemsjukvården, av sjuksköterska eller av undersköterska med delegation. Eftersom Sumalee inte själv kan ansvara för ögondroppsbehandlingen kan egenvårdsbeslut inte tas, utan behandlingen blir istället hälso-och sjukvård.

Relaterade avsnitt i Hälso- och sjukvårdsavtalet


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55