Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pablo, 78 år

Scenario:

Pablo opererades för prostatacancer för ett par år sedan. Han är ensamboende i lägenhet. Han har urinvägskateter som byts på vårdcentralen. Katetern behöver spolas någon gång per månad, Pablo åker då till vårdcentralen. Ibland behöver katetern spolas helg, kvälls- eller nattetid. Han har då tagit sig till sjukhusets akutmottagning med ambulans. Det har resulterat i flera timmar med stopp i katetern med kraftig smärta som följd. Beslut om kommunal hemsjukvård?

Vårdcentralen tar kontakt med kommunens hemsjukvård angående Pablos situation. Pablo som dagtid kan sköta sig helt själv bedöms inte behöva kommunal hemsjukvård men bör kunna få tillgång till hembesök av kommunens hemsjukvård under den tid då vårdcentralen är stängd. Man kommer överens om att han ska kunna nå kommunens sjuksköterska kvälls- och nattetid, då Västra Götalandsregionens mottagningar har stängt, för att få hjälp vid problem med katetern för minskad väntetid och smärta. Kommunens hemsjukvård får medicinsk information av vårdcentralen. Under mottagningarnas öppethållande får Pablo hjälp av vårdcentralen alternativt jourcentralen.

Vid en efterkontroll av Pablos prostatacancer upptäcks metastaser. Pablo får på grund av detta intensiv cytostatikabehandling som tillfälligt försämrar hans allmäntillstånd och ger en uttalad trötthet. Han besöker i vanliga fall vårdcentralen för PK-prov en gång per vecka. Under cytostatikabehandlingen ringer han till vårdcentralen och berättar att han inte orkar ta sig till vårdcentralen för PK-provtagning som vanligt. På grund av Pablos försämrade hälsotillstånd som innebär att han inte kan ta sig till vårdcentralen behöver han få insatsen utförd i hemmet.

Eftersom det är en skör äldre person som haft sin malignitet i flera år och nu inte klarar att ta sig till vårdcentralen föreligger skäl för att besluta om kommunal hemsjukvård. Om behandlingen får önskat resultat och Pablo återhämtar sig kan den kommunala hemsjukvården avslutas.

Pablo vårdas på sjukhus för komplikationer relaterat till sin cancersjukdom. Nya metastaser har upptäckts och ny cytostatikabehandling planeras. Pablo behöver parenteral nutrition då han har svårt att upprätthålla sitt näringsintag. Sjukhuset kallar till samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL. På vårdplaneringen beslutas att Pablo ska få hjälp med parenteral nutrition i hemmet och dag för hemgång planeras. Behandlande läkare på sjukhuset överrapporterar till ansvarig läkare på vårdcentralen och kommunens hemsjukvård får medicinsk information. Sjukhuset fortsätter att ansvara för cancerbehandlingen och Pablo får ta sig till sjukhuset för cytostatikabehandling.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55