Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jonas, 57 år

Scenario:

Jonas har sedan många år psykossjukdom. Jonas ska skrivas ut från sluten psykiatrisk tvångsvård, (lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT), för att istället ha öppen tvångsvård. Villkoret för detta innefattar bland annat att ta läkemedel under kontroll. Ansvaret för medicinsk behandling som ingår i villkoret för öppen psykiatrisk tvångsvård vilar på Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydligt klargörs vid den vårdplanering/samordnad individuell plan, SIP, som föregår patientens utskrivning från sluten vård.

Den psykiatriska vårdavdelningen kallar till samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL. Under mötet framkommer att Jonas behöver stöd för att klara eget boende, av boendestödjare från socialtjänsten. Jonas bedöms kunna ta sig till öppenvårdsmottagningen och där ta läkemedel under kontroll.

Efter hemgång sammankallar Jonas biståndshandläggare, med Jonas samtycke, till en samordnad individuell plan, SIP, eftersom Jonas boendestödjare informerat biståndshandläggaren om att Jonas har mycket stora svårigheter att ta sig till öppenvårdsmottagningen. På grund av den ångest och stress som han får av detta klarar Jonas inget mer under dagen.

På SIP-mötet tar kommunen beslut om kommunal hemsjukvård för att dela medicin dagligen. Om Jonas vägrar ta sin medicin får öppenvårdsmottagningen göra hembesök eftersom kommunen aldrig utför tvångsåtgärder, all vård ska ges frivilligt. Alternativt blir Jonas inskriven i sluten vård.

I SIP dokumenteras vad de olika verksamheterna ansvarar för, vilken huvudman som har det övergripande ansvaret, kontaktpersoner och tidpunkt för uppföljning av SIP.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55