Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Representanter i VVG utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret VGR, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. VVG upprättades den 1 januari 2017. 

Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret.

Fyrbodal
Karin Hallberg, socialchef, Vänersborg
Björn Järbur, sjukhusdirektör, NU-sjukvården

Skaraborg
Per Granath, Socialchef, Skövde
Susanne Lidén, primärvårdschef, Närhälsan

SIMBA
Shuja-at Noormohamed, Chef socialförvaltning, Tjörn
Mats Dahl, primärvårdschef, Närhälsan, vice ordf. vårdsamverkan SIMBA

Södra Älvsborg
Maritha Bäck, Primärvårdschef, Närhälsan
Maria Jonsson, Socialchef/verksamhetschef Borås Stad

SAMLA, Alingsås, Lerum
Monika Bondesson, Sektorschef för stöd och omsorg, Lerum
Christina Nyström, Primärvårdschef område V3

Göteborgsområdet
Babbs Edberg, Förvaltningsdirektör äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Erika Hägg, förvaltningschef, Vård- och omsorg, Partille  
Nick Johansson, LGS, VD Omtanken Vårdcentral, BVC och Rehabcenter 
Åsa Sand, Områdeschef område 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

VästKom
Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom, vice ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Lena Holmlund, Avdelningschef för Arbetsmarknad, Västra Götaland

Koncernledning hälso- och sjukvård, VGR
Jan Kilhamn, tf Hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR, ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland 
Ann Ekberg Jansson tf primärvårdsdirektör, Närhälsan, VGR

Beredning VästKom
Anneli Asmundsson Bjerde, Chef för Välfärdsutveckling, VästKom

Beredning VGR
Rose-Marie Nyborg, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
Anne-Marie Svensson, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR

Kommunikatör
Josefin Lantz, Kommunikatör för Västkom och VGR

Minnesanteckningar, VVG

Titel

Mötestider

2021
9 okt, kl. 9.00-12.00
18 nov, kl. 9.00-12.00
15 dec, kl. 9.00-12.00

2022
31 januari, kl. 09.00-11.00
9 februari, kl. 13.00-15.00
10 mars, kl. 09.00-11.00
6 april, kl.09.00-11.00
11 maj, kl. 13.00-15.00
8 juni, kl. 13.00-15.00
8 september, kl. 09.00-11.00
5 oktober, kl. 09.00-11.00
10 november, kl. 09.00-11.00
7 december, kl. 09.00-11.00

Anneli Assmundson Bjerde

Chef Välfärdsutveckling, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-05-06 15:26