Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Partssamverkanskonferens Barn och unga 2024

8 mars genomfördes en konferens för alla medarbetare som samverkar kring barn och unga inom kommunal eller regional verksamhet via Partssamverkan och/eller i direkt verksamhet!

Barn som leker

Program

Programmet fokuserade på vad barn och ungdomar behöver för att må bra och hur samverkan kan ske när dessa behov kräver insatser från flera verksamheter. Nedan presenteras varje programpunkt med tillhörande material.

Inledning - Unga kommunutvecklare

Likt tidigare års konferens börjar programmet med ett inledningstal där ungdomar som engagerats som unga kommunutvecklare i Skaraborgs kommuner riktar fokus mot målgruppen barn och ungdomar. Det sätter tonen och ger värdefulla medskick redan från dagens början.

Inledning och unga kommunutvecklare (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Information Vårdsamverkan Skaraborg

Genomgång av den nätverksstruktur som är Vårdsamverkan Skaraborg, med fokus på Samverkansgrupp Barn och unga, de lokala Partssamverkansgrupperna och SAMBU-teamen samt strukturens sammanhang i ett länsgemensamt och nationellt perspektiv.

Information Vårdsamverkan Skaraborg (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Spirit UF

Ung Företagsamhet (UF) inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor för en positiv samhällsutveckling. Nellie, Michelle, Maya, Lowa och Lovisa från UF-företaget Spirit berättar om sitt arbete för att uppmärksamma och normalisera förekomsten av psykisk ohälsa i samhället genom produkter som sprider ett vänligt och varmt budskap. Där dessutom 10 % av försäljningen skänks till Suicide Zeros kamp för att minska antalet dödsfall genom suicid.

Talarna under dagen fick också en tack-gåva från arrangörsgruppen i form av ett armband från Spirit UF.

Spirit UF (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Tre goda exempel

Primärvårdsrehab - En viktig aktör kring barn och ungdomar

Rehabmottagningar finns i alla Skaraborgs kommuner och är en viktig aktör i samverkan kring barn och ungdomar. Primärvårdsrehab är sedan årsskiftet en obligatorisk deltagare i den lokala Partssamverkan. Men vad kan rehab bidra med? För att svara på det berättar fysioterapeuten Boel Carlborg och arbetsterapeuten Sara Brage Jalmelin om hur de arbetar med barn och ungdomar vid Närhälsans Rehabmottagning i Skövde.

Primärvårdsrehab - En viktig aktör kring barn och ungdomar (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Make a move

Julia Hildorzon och Emelie Lilja från RF SISU presenterar en långsiktig satsning för ökad rörelse och förbättrad hälsa i Västra Götaland.  Via en kraftsamling av flera aktörer sprider Make a move kunskap och konkreta insatser som bidrar till ett mera rörelserikt samhälle.

Make a move (Powerpoint)

På grund av tekniska problem är det dåligt ljud i de inledande knappa 7 minuterna av föreläsningen från Make a move. Vi rekommenderar därför att den delen ses med textning påslagen.

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) i Tidaholm – Sociala och fysiska aktiviteter som nytt arbetssätt

Målet är att ungdomar som omfattas av KAA ska påbörja studier eller få en anställning. Frida Johansen och Jenny Larsson berättar om Tidaholms utökade arbetssätt. Sociala och fysiska aktiviteter finns nu i verktygslådan för att ungdomar ska komma ett steg närmare meningsfull sysselsättning.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Tidaholm (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Rörelse som superkraft

Sammanfattning av medborgardialogen med över 800 skaraborgare om hur vi kan öka rörelserikedomen i Skaraborg. Satsningen hade sin utgångspunkt i Anders Hansens Hjärnstark och ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Rörelse som superkraft (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Anders Hansen – Depphjärnan, varför vi mår så dåligt när vi har det så bra – och såklart vad vi kan göra åt det

Anders är psykiatrikern som blev känd från STV-serien Din hjärna. Hans inspirerande föreläsningar fokuserar på hur den senaste hjärnforskningen visar hur motion och träning ger stora positiva effekter på hjärnan, samt hur dagens samhälle påverkar våra hjärnor och vad vi kan göra för att må bättre.

Anders Hansen - Depphjärnan (Powerpoint)

I enlighet med överenskommelse har inspelningen av Anders Hansens föreläsning avpublicerats efter en period på två veckor och kan därför inte längre ses.

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Ungas psykiska hälsa - Det syns inte

Som en del av Skaraborgs arbete med kraftsamling Fullföljda studier genomförs just nu satsningen Ungas psykiska hälsa – Det syns inte. Syftet är att ge unga kunskap och verktyg för att hantera livets naturliga upp- och nedgångar. Susanne Sandgren, projektledare för Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg berättar tillsammans med representanter från praktik och akademi om satsningen.

Ungas psykiska hälsa - Det syns inte (Powerpoint)

Gå tillbaka till innehållsnavigeringen.

Monterutställning

Deltagare på plats kunde besöka en monterutställning där flera uställare visade upp sin verksamhet under fika- och lunchpaus. En chans att ta del av utvecklingsarbeten, informationsmaterial och annat relaterat till samverkan runt barn, ungdomar och familjer samt möjlighet att mingla med både utställare och andra konferensdeltagare. Exempel på utställare:

  • Resurscentrum Heder (Instagram) (Epost)
  • Mini-Maria Skaraborg (Hemsida)
  • Webbutbildningen SIP-processen Skaraborg (Hemsida)
  • Fullföljda studier (Hemsida)
  • Rörelse som superkraft
  • Tidaholm KAA - Sociala och fysiska aktiviteter
  • Spirit UF (Instagram)
  • Länsstyrelsen
  • Make a move (Hemsida)

Kontakt

Partssamverkanskonferensen arrangeras årligen av Samverkansgrupp Barn och unga tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg, Länsstyrelsen och Kunskapsnod Fullföljda studier. Vid frågor kontakta:

Annica "Anci" Loft

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Ahlqvist

Utecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Söderberg

Processtöd BoU, Skaraborgs Sjukhus
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-03-30 12:04