Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional aktivitetsplan 2: Samsjuklighet

Ljusgrön cirkel med text Samsjuklighet

En förstudie genomförs under 2021 för att ta fram ett underlag för beslut om eventuell integrerad verksamhet för personer med samsjuklighet i Skaraborg. Parallellt pågår en forskningsstudie tillsammans med Högskolan i Skövde om samverkan för vuxna med samsjuklighet

Förstudien utförs av en brett tillsatt grupp och syftar till att ta fram förslag till integrerade arbetssätt och verksamheter i Skaraborg. Förslaget ska utgöra underlag för beslut om uppstart av sådana arbetssätt/verksamheter och/eller fördjupad förstudie inför uppbyggnad av gemensamt finansierad verksamhet. 

Förstudien ska hämta kunskap från pågående aktiviteter: Samsjuklighetsutredningen (nationell), regional kartläggning och delregionala forskning. Medel sätts undan för att underlätta eventuella beslut om integrerade arbetssätt och verksamheter i Skaraborg. 

Studien beräknas vara klar i slutet av 2021.

Aktuellt - senaste nyheter om Samsjuklighet

Kerstin Söderlund

Uvecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-06-10 18:01