Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional aktivitetsplan 4: Suicidprevention

Ljusgrön cirkel med text Suicidprevention

En projektledare anställdes hösten 2020 och kommer att fram till årsskiftet 2021/22 att samordna och driva processer samt stödja parternas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma handlingsplanen arbete. Arbetet omfattar samtliga samverkansspår.

Särskilt fokus ligger på lokala samverkansgrupper.

Ett uppdrag för projektledaren är att föreslå former för gemensamma händelseanalyser alternativt hur dessa kan användas för gemensamt lärande samt utvecklande av gemensamma preventiva insatser. Här finns ett pågående samarbete med vårdsamverkans patientsäkerhetsgrupp. 

Parallellt pågår ett arbete i Skaraborgs kommuner där strukturer för långsiktigt arbete med suicidprevention byggs upp.

Planering Suicidprevention kommunsidan

Lokala trepartsgrupper - Vårdsamverkan Skaraborg

Suicidprevention - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Aktuellt: Våga fråga-föreläsningar i november & december

Aktuellt - senaste blogginlägget från projektledare Suicidprevention

Anci Loft

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-17 11:26