Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional aktivitetsplan 4: Suicidprevention

Ljusgrön cirkel med text Suicidprevention

Under 2020–2021 hade en projektledare uppdraget att i Vårdsamverkan samordna, driva och stödja det suicidpreventiva arbetet. En rapport togs fram med lägesbeskrivning, behovsinventering samt förslag till fortsatt arbete. Denna tillsammans med den länsgemensamma handlingsplanen ligger till grund för planering framåt.

Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp har beslutat om hur statliga medel för suicidpreventivt arbete ska fördelas och hur ansvar för aktiviteterna ska fördelas i Skaraborg.

  • Kommunerna i Skaraborg tilldelas medel  för arbete med närstående och efterlevande
    • Genom anhörigstödsverksamheterna arbeta med insatser i suicidpreventiv riktning. Insatserna ska rikta sig till anhöriga och andra närstående och omfattar alla åldrar.
  • Primärvården (via Närhälsan) tilldelas medel för arbete med implementering av överenskommelsen ”Vi bygger starka kedjor”
    • Ansvara för att överenskommelsen implementeras hos parterna och inom de verksamheter som inbegrips.
  • Skaraborgs Sjukhus, vuxenpsykiatrin tilldelas medel för arbete med brukarinflytande.
  • Ansvar för insatser som tas fram i samråd med samarbetsorganisation för patient-, brukar-, och anhörigorganisationer, NSPH och barn- och ungdomspsykiatrin.

Överenskommelse – Samverkan suicidprevention Skaraborg – Vi bygger starka kedjor

Information Kommunernas suicidpreventiva arbete 2022-2023

Uppdragshandling för lokala trepartsgrupper (v4)

Suicidprevention - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

Rapport uppdrag suicidprevention 2020-2021

Aktuellt

Annica "Anci" Loft

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-02-22 11:31