Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional aktivitetsplan 3: Barn och unga

Ljusgrön cirkel med text Barn/Unga

En koordinator har anställts med huvudsaklig uppgift att arbeta med implementering av den nya överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa”. Implementeringen sker hand i hand med den reviderade SIP-riktlinjen.

Förutom implementeringsarbetet har koordinatorn också ett tydligt uppdrag att vara ett stöd till den lokala Partssamverkan barn och unga. Fokusområden där är tidiga insatser -i rätt tid - på rätt nivå samt att erbjuda stöd i arbetet med kartläggning och utveckling av det lokala föräldraskapsstödet. 

Koordinatorn ska även fortsättningsvis vara ett stöd till de lokala Partssamverkansgrupperna där första målet är att få igång ett aktivt samverkansarbete på chefsnivå i alla kommuner. Ytterligare mål är att varje område ska arbeta med SAMBU (SAMverkan för Barn och Unga) anpassat utifrån lokala behov och förutsättningar. Målet är samverkan på verksamhetsnivå som gagnar barn/unga/familjer och som förenklar kontaktvägar och ger förutsättningar för tidiga insatser.   

Barn & unga - SAMBU - länk till sida

Partssamverkan Barn & unga - länk till sida

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Ahlqvist

Utecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-16 11:17