Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Utredningar om samsjuklighet såväl nationellt, i länet och i Skaraborg - bildspel och info

Publicerad:

Utredningar och studier kring samsjuklighet pågår på flera nivåer, såväl nationellt, på länsnivå och delregionalt i Skaraborg.

Inom ramen för delaktiviteten ”Samsjuklighet” pågår en förstudie som i slutet av året ska lämna förslag om eventuell integrerad verksamhet eller integrerat arbetssätt i Skaraborg för personer med samtidigt missbruk/beroende och annan psykisk ohälsa.

Här finns ett bildspel för mer information:
Förstudie: Integrerade arbetssätt i Skaraborg för personer med både psykisk ohälsa och missbruk/beroende - samsjuklighet (powerpoint)

Samsjuklighet utreds på flera nivåer parallellt

På länsnivå görs en inventering av vilka metoder som finns i länet för just denna målgrupp. Arbetet leds av FoU Väst (Lisbeth Lindahl och Jenny Rangmar). Analys görs av Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund och Marie Wilhsson, Högskolan i Skövde och arbetet förväntas vara klart under hösten 2021.

Nationellt pågår Samsjuklighetsutredningen som ska lämna sitt förslag till regeringen. Förslagen rör bland annat huvudmannaskapet och lutar åt att föreslå att ansvaret för all vård och behandling ska ligga hos sjukvårdshuvudmannen samt att det ska finnas krav på samordning mellan huvudmännen. Förslaget ska lämnas till regeringen i november 2021.

I Skaraborg har Etikprövningsnämnden beviljat forskning om samverkan för vuxna personer med samsjuklighet. Forskningen leds av Högskolan i Skövde och utförs av två processtöd i Vårdsamverkan (Emma Hallgren och Kerstin Söderlund). Hittills har det varit svårigheter både med att hitta personer i målgruppen som kan och vill bli intervjuade och dessutom svårigheter med att utsedd personal kan avsätta tid för partsgemensam kartläggning. Forskningen fortsätter en bit in på hösten 2021.


Publicerad: