Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avtalsutkastet till bedömning av samtliga 50 parter i juni

Översynens arbetsprocess som pågått sedan slutet av 2015 rusar framåt och är nu i fasen för bedömning hos samtliga 50 parter; 49 kommuner i länet och Västra Götalandsregionen.

Sedan de fyra delprocessgruppernas rapporter presenterades för den politiska styrgruppen med positiv respons i mars har det hänt en del i kulisserna. På en workshop med arbetsgrupperna och operativa ledningsgruppen fördes diskussioner kring avtalets värdegrund, avtalsvård och uppföljning samt gemensamma utvecklingsområden. Resultatet från workshopen tillsammans med delprocessgruppernas rapporter, inspel från politiken samt tidigare insamlade synpunkter från vårdsamverkan har varit underlag för den framarbetning av avtalstexter som pågått i vår. 

Utvecklingsområden
Eftersom hälso- och sjukvården är under ständig utveckling och förändring vill vi i avtalet förmedla att parterna behöver samverka och driva utvecklingsarbete tillsammans. Därför lyfts några områden som parterna är överens om att bedriva utvecklingsarbete kring tillsammans.

Framåtsyftande avtal enligt politiken
Ett positivt och framåtsyftande avtal med lättöverskådlig struktur menade den politiska styrgruppen samt SRO när utkastet presenterades för dem i mitten av maj. SRO är även det politiska organ som föreslås ha hand om avtalet efter avtalsstart. 

Tillämpningsanvisningar
Som en förlängning av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet ska tillämpningsanvisningar tas fram. Detta arbete genomförs som ett eget projekt under hösten och kommer bland annat innehålla patientfall som stöd för tolkning av avtalet.

Beslutsprocessen
I augusti sammanställs inkomna synpunkter från samtliga parter och eventuella justeringar i utkastet görs. Därefter påbörjas en beslutsprocess och om det nya avtalet godkänns av samtliga parter föreslås det börja gälla från och med den 1 april 2017. Det nya avtalet blir ett huvudavtal med underavtal, så som överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Detta underavtal kommer ha samma giltighetstid som huvudavtalet och kommer också skickas ut på remiss till parterna i juni.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55