Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Superkontaktombud

Superkontaktombudsgruppen ska verka som en arena för regelbunden verksamhetsnära dialog och avstämning. Arenan ska även ge möjligheter att utbyta goda erfarenheter och exempel på framgångar som kan spridas i Skaraborg.

Information

Gruppen är att betrakta som en undergruppering till Samordnad hälsa, vård och omsorg i Skaraborg. Superkontaktombuden knyter an till de forum de berörs av i form av Samverkan vid in- och utskrivning, Öppenvårdsprocess, IT-tjänst eller Samordnad individuell planering.

Information om förändrat uppdrag för superkontaktombud

I samband med att uppdraget för superkontaktombud förändrades sommaren 2023 har nya superkontaktombud tillkommit i strukturen som också fördelats på fyra forum (SIP, in- och utskrivningsprocess, öppenvårdsprocess och IT-tjänst).

Relevant information för nya superkontaktombud samlas därför här.

Dokument

Hur blir jag superkontaktombud?

Om du arbetar på en enhet där ni idag arbetar med SIP-processen eller använder IT-tjänsten SAMSA borde det i din verksamhet finnas ett superkontaktombud som är enhetens kontaktyta gentemot förvaltningsstrukturen Samordnad hälsa, vård och omsorg. Respektive verksamhet ansvarar för att tillsätta de superkontaktombud man har behov av.

Nya superkontaktombud kontaktar sitt processtöd med information om vilka forum man behöver knytas till, se länken Samordnad hälsa, vård och omsorg - representanter ovan. Processtöd tillser att nytt ombud läggs till på ovanstående lista samt får en inbjudan till den Teams-yta där huvudsakligt samarbete sker. För mer information om Teamsytan se inspelningen längst ned.

Inspelningar

Din personal borde vara superkontaktombud (06:36 min)

En inspelning med kommunernas processtöd som översiktligt går igenom förändringen och varför det sannolikt behövs superkontaktombud inom fler verksamheter och i vissa fall kanske också fler superkontaktombud.

Information till nya och gamla Superkontaktombud 4 oktober (62:26 min)

En inspelning av det öppna möte som hölls i Vårdsamverkan Skaraborgs regi den 4 oktober med information om det förändrade uppdraget som riktar sig till både nya och gamla superkontaktombud.

Information till SkaS Kontaktombud 28 september (54:05 min)

En inspelning av möte med SkaS tidigare kontaktombud som nu betraktas som superkontaktombud. Presenteras här som en möjlighet för övriga superkontaktombud att ta del av den information som drogs internt på SkaS.

Genomgång av Teams-yta för Superkontaktombud i Skaraborg (25:13 min)

Inspelad genomgång av användningen av Superkontaktombudens gemensamma Teamsyta.

Material från superkontaktombudsmöten

Den långa länken öppnar en PDF-version av bildspelet, men klickar du på (Powerpoint) får du filen i powerpointformat.

2024-03-12 – Nätverksträff SIP (Powerpoint)

2024-01-16 – Bildspel Nätverk forum SIP (Powerpoint)

2023-10-04 – Bildspel gemensam information om nytt SKO-uppdrag (Powerpoint)

2023-05-31 – Bildspel gemensamt SKO-möte (Powerpoint)

2023-04-26 – Bildspel Tema Öppenvårdsprocess (Powerpoint)

2023-03-22 – Bildspel Tema SIP (Powerpoint)

2023-02-21 - Bildspel Tema In- och utskrivningsprocessen (Powerpoint)

2022-12-06 - Bildspel (Powerpoint)

2022-10-19 - Bildspel Tema 4 - SIP och Samverkan för Barn och Unga (Powerpoint)

2022-09-14 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Avstämning i Skaraborg 

2022-06-01 Bildspel SKO-möte 

2022-03-21 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Tema 2 utskrivningsloopen 

2022-02-02 Gemensamma Superkontaktombudsmöte MA Tema 1 

2021-11-23 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel 

2020-03-25 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel SIP i Skaraborg 

2020-02-05 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel 
2020-02-05 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bilaga Frågor och svar 

2019-09-26 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel

2019-04-10 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel 
2019-04-10 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Diskussionsfrågor

2018-11-01 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel

2018-04-11 Gemensamma Superkontaktombudsmöte Bildspel

2017-10-10 Superkontaktombudsträff Minnesanteckningar och bilagor

2017-04-06 Superkontaktombudsträff Minnesanteckningar och bilagor

Här finns anteckningar från när superkontaktombudsgrupperna var geografiskt uppdelade. Använd länkarna nedan för att gå direkt till:

Södra SKO-gruppen

Mötesanteckningar

Titel

Västra SKO-gruppen

Norra SKO-gruppen


Senast uppdaterad: 2023-10-30 09:43