Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utökad samverkan - projektgrupp

Resultat - Rapport utökad samverkan

Skaraborg har under en längre tid jobbat med kommunikationsvägar inom Öppenvårdsprocessen för att möjliggöra enklare kommunikation mellan vårdgrannar. Projektgruppen Utökad samverkan arbetar för att IT-tjänsten SAMSA ska kunna användas av fler parter än idag samt rutiner för detta.

Syftet med projektgruppen är att skapa möjligheter att nyttja IT-tjänsten SAMSA inom öppenvårds- och slutenvårdsprocessen för att underlätta informationsflödet. Särskilt fokus på de individer som sköts gemensamt av någon av parterna: Habilitering & Hälsa, IFO, Elevhälsa, BUP, BUM, VUP, LSS, SoL, kommunal HSL eller primärvård inom öppenvårdsprocessen.

Med öppenvårdsprocess menas den informationsöverföring/samverkan som sker kring enskilda individer som inte hanteras inom slutenvården.

Syftet är att initiera detta genom ett pilotprojekt med möjlighet att permanenta arbetssätten inom Skaraborgstillämpningen efter utvärdering, samt ge förutsättningar för tillämpning i andra delregioner.

Margareta Liljegren

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mötestider

2020:

16 januari kl. 09.30-12.00
Lokal: Insikten 2, SkaS Skövde

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-11-27 12:16