Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatrins utskrivningsprocess - projektgrupp

Projektet syftar till att skapa förståelse för processen för samverkan vid in- och utskrivning samt tillhörande styrdokument, de ansvar och befogenheter som olika samverkansparter har.

Med anledning av utskrivningsprocessens nya arbetssätt i samband med den nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvård samt successivt minskat antal betalningsansvarsgrundade dagar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård, har ett flertal områden inom processen problematiserats och stöd har efterfrågats från samtliga parter.

Syftet är att ge stöd och förtydligande av de delar i processen som upplevs svåra att samverka kring. Syftet är också att ge medarbetare kunskapsstöd samt i slutändan verka för en trygg och säker utskrivning från slutenvårdspsykiatrin för den enskilde individen.

Arbetet syftar till att skapa förståelse för processen för samverkan vid in- och utskrivning samt tillhörande styrdokument, de ansvar och befogenheter som olika samverkansparter har. I detta ska varje part ha primärt fokus kring kunskapsbrister och förbättringsbehov inom den egna parten. Uppdraget innefattar inte någon ändring av beslutade rutiner, gränssnitt och ansvar.

Uppdragshandling Arbetsgrupp Psykiatrins utskrivningsprocess

Margareta Liljegren

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mötestider

2019-12-09 13.30-16.00
Tabletten SkaS Skövde

2020-01-22 13.30-16.00
Smörblomman SkaS Skövde

2020-02-20 13.30-16.00
Avsikten SkaS Skövde

2020-03-17 13.30-16.00
Insikten 3 SkaS Skövde

2020-04-16 13.30-16.00
Smörblomman SkaS Skövde

2020-05-27 13.30-16.00
Smörblomman SkaS Skövde

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-11-27 13:01