Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Justeringar i Samverkan för barns och ungas hälsa - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen justerades i Januari 2023, nedan beskrivs övergripande de justeringar som gjorts.

Målgruppen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götalands län är alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.

Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter.

Barn och unga som är placerade i samhällsvård behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar reglering av lagstadgade hälsoundersökningar (fysisk, psykisk och oral) i samband med placeringen.

En regional medicinsk riktlinje (RMR) har tagits fram för hälsoundersökning (fysisk och psykisk) vid placering i samhällsvård, som är gällande i hela VGR sedan september 2022.

En regional medicinsk riktlinje avseende den orala hälsoundersökningen är under framtagande och ska vara klar våren 2023.

Överenskommelsen har nu justerats i enlighet med framtagen RMR och hänvisningar har uppdaterats.

Länk till överenskommelsen Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa, PDF


Senast uppdaterad: 2023-02-27 11:20